Byggnader i Härnösand Yippie 8 2023

Ängekyrkan

Text Lennart Lundberg Foto Frida Sjögren

Inte bara Rådhuset. Härnösand kryllar av intressant arkitektur. Här finns gamla vackra byggnader i naturskön miljö liksom modern vågad arkitektur. I denna serie har Yippie valt ut några av Härnösands intressanta byggnader.

Ängekyrkan som ligger på fastlandet i området Änget/Murberget byggdes 1972 för Svenska kyrkan och är ritad av Härnösandsarkitekten Ilmars Kaulins som också ritat före detta baptistkyrkan i Härnösand.

Våren 2012 såldes den till Härnösands missionsförsamling. Ängekyrkan ingår numera i Equmeniakyrkan som bildats av Missionsförbundet tillsammans med Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.

Ängekyrkan har i sommar arrangerat barnverksamhet för alla barn som finns i bostadsområdet men också hållit språkcaféer för flyktingar. Och nu till hösten startar gudstjänsterna igen.

Ängekyrkans ytterväggar är klädda med brunmålad, stående träpanel. Taket är klätt med papp. Kyrkorummets väggar och tak är klädda med obehandlad träpanel, bortsett från altarväggen som är av tegel med ett det modernt altarskåp av Eva Spångberg.
En typisk kyrka från 1970-talet. Både modern och traditionell i sitt utförande.

Ängekyrkan kom till efter ett stort engagemang hos många men hade sedan slutet av 1990-talet fört en tynande tillvaro och kyrkobesökarna har i allt större utsträckning valt domkyrkan vilket är en anledning till försäljningen. Flera andra församlingar i landet har sålt tämligen nya distriktskyrkor till andra samfund, ofta till kyrkor från andra kulturer.

Artikeln publicerades i Yippie 8 2023 på sidan 14