Byggnader i Härnösand Yippie 02 2024

Wikmanska huset

En pärla från förr

Text Lennart Lundberg Foto Kenneth Zetterlund

Wikmanska huset på Storgatan innehåller bland annat pizzeria, begravningsbyrå, frisör och lägenheter räknas som ett av Härnösands äldsta och anrikaste hus.

Huset finns på kartor från 1700-talet, men fastigheten har, enligt andra uppgifter, anor från mitten av 1600-talet.

I en artikel i tidningen Bäfvernytt skrev Tord Bylund 1995 att i den första husförhörslängd där man kan identifiera fastighetsägare fanns den nuvarande fastigheten med och en del ägdes av källarmästare Anders Rydquist och en annan del av sjökaptensänkan Christina Asklund.

Tord Bylund berättar att fastigheten 1854 köptes av skräddarmästaren P A Andersson som också gav fastigheten sitt nuvarande utseende.

Huset har en rik panelarkitektur från slutet av 1800-talet och låg vid den enda fasta förbindelsen mellan ön och fastlandet fram till dess att Nybron byggdes 1894.

Wikmanska huset verkar ha haft olika namn genom tiderna. Det har bland annat kallats för det Sjödinska huset, efter dåvarande ägare K.A Sjödin, som var före detta skeppsstuvare på 1920-talet.

År 1948 bildades Kanalbrons ekonomiska förening som har stått som ägare av fastigheten fram till idag. Bolaget har dock haft olika ägare. Under På 1970- talet köpte bröderna Wikman huset, de bedrev Wikmans Glas – och Ramaffär i den lokal som pizzeria Pinocchio ligger idag. Uthuset som ligger mot kanalen.

I slutet av 1980-talet pekades Wikmanska huset ut som en kulturhistoriskt värdefull byggnad i detaljplanen, då byggnaden utgör ett karaktäristiskt inslag i stadsbilden.

År 1994 köptes fastigheten av Calle Lundqvist. Huset som på den tiden var nedgånget och i dåligt skick totalrenoverades. Hösten 2020 köpte Boda gård det anrika huset, som återigen renoverats.

Källor:

Bäfvernytt 13 december 1995
Härnösands kommun
www.bodagard.com
www.musikochbild.se

Artikeln publicerades i Yippie 02 2024 på sidan 30