Extra material

Zombieinspelning på Hemsö fästning

Text Karin Pettersson Skarby Foto Pawel Maronski

Filmen kommer från artikeln ”Hemsön: Zombie & spex