Härnösand Yippie 2 2020

20–30 nya jobb när Skatteverket satsar

Skatteverket vill samla sin arkivverksamhet på en ort. Valet har fallit på Härnösand.
Myndighetens satsning på Saltvikshöjden väntas ge 20–30 jobb.
− Väldigt positivt. Det innebär inte bara nya arbetstillfällen utan befäster också Härnösands status som huvudstad i arkivlänet Västernorrland, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Skatteverkets satsning är inte en del av de 80 statliga jobb som regeringens utredare föreslagit ska flyttas från Stockholmsområdet till Härnösand. De 20–30 arbetstillfällena ligger utanpå detta och efter många av tappade statliga arbetstillfällen ser det ut att kunna vända för Härnösand.
Skatteverket började leta etableringsort för sitt nya samlade arkiv under 2019 och skickade då ut en förfrågan till ett stort antal kommuner i norra Sverige. Martin Wagenius, chef för Skatteverkets dokumentenhet, förklarar varför man till slut valde Härnösand:
– Det finns det mark som är lämplig för ändamålet, som ligger bra till för transporter och dessutom finns det en kultur och en kompetens när det gäller arkiv i Härnösand. Allt det tillsammans gjorde Härnösand till det bästa alternativet för oss, säger Wagenius.
Avgörande var också att Härnösand kunde erbjuda det lämpliga markområdet med kort varsel. Redan 2016 antogs en ny detaljplan för marken för att möjliggöra fortsatt tillväxt på Saltvikshöjden. 2017 berättade Yippie om det planerade området Västra Saltvik, och när förfrågan från Skatteverket kom kunde Härnösand snabbt presentera ett bra alternativ.
Andreas Sjölander:
– Vi har inte fått de här jobben för att det är synd om oss eller som kompensation, utan vi hade helt enkelt ett förbannat bra erbjudande.
Nu blir Skatteverket sannolikt först in på Västra Saltvik och tar i princip halva området i anspråk för den nya byggnaden. 3000–4000 kvadratmeter arkivyta ska byggas, vilket innebär omkring 25 000 hyllmeter. Till det kommer kontor och utrymmen för personal med mera.
Skatteverket har fått ett så kallat markanvisningsavtal, men ännu återstår mycket och tidsplanen är pressad. 2021 hoppas myndigheten kunna flytta in.
– Byggnaden ska ritas och vi ska hitta en byggherre. Det är ett tight schema, men målet är fortfarande inflyttning 2021, säger Martin Wagenius.

Artikeln publicerades i Yippie 2 2020 på sidan 10