Härnösand Yippie 9 2020

Bra sommar för Tur Larm 1

Arbetsgruppen Tur Larm 1 på Modern Omsorg tycker att sommaren har gått bra, trots pandemiutbrott.
– Jag har varit rädd för att smitta kunder eller någon i familjen. Det har varit lite skakigt, men det har gått bra, säger Emma Ruthberg.

Pandemin Covid-19 har varit det stora orosmolnet för de flesta i världen den sista tiden, och smittorisken har påverkat speciellt dem som jobbar med vård och omsorg och som har stått vid frontlinjen i pandemin. Yippie har träffat en av arbetsgrupperna på Härnösandsföretaget Modern Omsorg som erbjuder hemtjänst och omvårdnadstjänster.
Covid-19 har påverkat arbetsdagarna också för dem.
Hur har ert arbete påverkats av corona i sommar?
– Det har varit tufft att träffa kunder med symptom, som hostar och har feber och som måste till en sköterska. Vi har också haft skyddsutrustning från topp till tå för att inte bli smittade, och det har varit varmt ute, säger Emma Ruthberg.
– Vi har haft munskydd, visir, handskar och långärmade förkläden, och det har varit mycket handsprit, berättar Linnea Staflund.
Det är inte bara arbetsdagarna som har varit präglade av mer skyddsutrustning och nya rutiner för hygien. Personalen har haft lägre tröskel för att stanna hemma om de har haft symptom som hosta, ont i halsen eller feber, och det har varit mer att göra för de friska kollegerna.

Larm 1 tycker det har hjälpt att de har samarbetat i arbetsgruppen och varslat varandra i god tid för att göra det enklare att hämta in vikarier.
– Man har känt mycket efter symtom. Under pollensäsongen var det speciellt och man visste inte vad som var vad. Nu är det bättre när vi kan testa oss på en gång och få ett snabbt svar, säger Lotta Pettersson.

Hemtjänsten prioriteras för testning av covid-19. Har någon symptom kan de kontakta vårdcentralen och bli testade samma dag. Efter två dygn har de fått svar.
Ingen i Larm 1 har fått positivt test för covid-19.
De tycker att ändringen av några rutiner i förbindelse med pandemiutbrottet har fungerat bra. Det har till exempel varit att personalen har separerats och de har haft mer regelbunden tvätt och sterilisering.
Är det några av de nya rutinerna ni kommer behålla om pandemin går över?
– Vi har egentligen följt samma rutiner som tidigare, det är bara visiret som är extra. Vi har alltid använt basala hygienrutiner. Vi tänker kanske bara lite mer på det, säger Linnea Staflund.
Varför är ni viktiga?
– Kanske speciellt för kunder som bor ensamma och är försiktiga och håller sig hemma. Vi har tagit oss tid att prata med dem lite extra. De får kanske inte något annat besök den dagen och kommer inte ut på stan för att fika på samma sätt, säger Fanny Hägglund.
– Vi gör att deras vardag går runt normalt och att de får en bra livskvalitet, säger Emma Ruthberg.

På bilden:

Emma Ruthberg 26 år: ”Vi har haft skyddsutrustning från topp till tå för att inte bli smittade, och det har varit varmt ute”.

Linnea Staflund 25 år: ”Vi har egentligen följt samma rutiner som tidigare, det är bara visiret som är extra”.

Fanny Hägglund 21 år: ” För många är vi armar, ben och röst”.

Mali Lidström 42 år: ”Vi är positiva och sprider lite glädje”.

Lotta Pettersson 40 år: ”Man har känt mycket efter symtom. Under pollensäsongen var det speciellt och man visste inte vad som var vad”.

FAKTA

Härnösands kommun har sedan 2012 godkänt Lagen om valfrihet (LOV) och Härnösandsbor kan själv välja en kommunal eller privat utförare av hemtjänst. Privata verksamheter är likt kommunal verksamhet skyldiga att följa kommunens lagar och föreskrifter.

I Modern Omsorg jobbar totalt 60 fast anställda och vikarier, med 12 olika nationaliteter. Alla behärskar svenska.

Modern Omsorgs personal är ute ungefär 1200 timmar i veckan hos kunder.

Sedan i mars
, har det använts 200 liter handsprit.

Artikeln publicerades i Yippie 9 2020 på sidan 24