Härnösand Yippie 9 2023

Byggnader i Härnösand

Text Lennart Lundberg Foto Frida Sjögren

Fler bilder:

Kristinaskolans och numera också Kastellskolans aula är ritad av arkitekt Birgitta Larsson. En arkitekt som i många år bodde och var verksam i Härnösand, men som nu flyttat från Härnösand.

Aulan blev klar hösten 2003 och kom till under en period av stark utveckling av Kristinaskolans verksamhet, en period då teckenspråket stod i centrum.
Behovet av att kunna samla alla elever och personal hade fått tillgodoses i gymnastiksalen, som hade sina begränsningar. Därför behövdes en ny och bättre samlingsplats.

– Ett stort öppet rum för att samlas och förmedla och berätta – det var önskemålet. Ett rum där alla medverkande kunde ta del av vad som förmedlades, både mellan åhörarna och från scenen, berättar arkitekt Birgitta Larsson.
Själva scenen dimensionerades för att kunna ta emot uppsättningar från Riksteaterns Tyst
teater. Samlingssalen eller aulan skulle kunna nås från huvudentrén som förband skolbyggnaden och gymnastiksalen. I anslutning skulle det finnas plats för verkstad, loger och omklädningsrum och en rytmiksal.

– Aulans halvcirkelrunda form uppstod just ur behovet av att både kunna kommunicera sinsemellan åhörarna och ha ögonkontakt mot scenen. Den sluttande tomten och läget mot parken ledde tidigt tankarna till förebilder som den antika teatern, berättar hon.
Den invändiga uppbyggnaden med cirkelformade gradänger gav också aulabyggnaden dess yttre form med sitt plåtklädda skal.

– Gymnastiksalens kopparklädda form behölls intakt och kopplades ihop med aulan genom den uppglasade foajén mot grönytan i öster och med verkstäder och loger mot skolgården i väster. Gymnastiksal och aula blev till två sammanlänkade individer, förankrade till platsen och dess givna förutsättningar.

Artikeln publicerades i Yippie 9 2023 på sidan 61