Härnösand Yippie 4 2016

Byggstatus Härnösand: nu

Text Lars Kågström Foto Pawel Maronski (karta)

För inte så länge sedan revs det hus i Härnösand. Nu är trycket på bostadsmarknaden kanske hårdare än någonsin. Hus och lägenheter hinner knappt annonseras innnan budgivningen är igång. Och så byggs det igen. Radhusen vid Bryggaren Strand och Vårstas Trygghetsboende, som nyligen stod klara, tycks bara vara början på en riktig byggboom. Det visar vår kartläggning av pågående, planerade och tänkbara byggen.

Redan pågående är det nya asylboendet i gamla sjukhemmet och Härnösandshus nya hus i Gådeåparken. Härnösandshus har för övrigt byggt flera nya lägenheter i befintliga hus det senaste året. Närmast på tur för nybyggen tycks annars andra etappen på Bryggaren Strand och gamla kolonilottsområdet på Brännan vara. Och nya lägenheter på Vågmannen, Storgatan, när estetiska programmet och Kulturskolan flyttar ut. Efter dem finns det många andra, spännande projekt på gång. Det här är de vi har lokaliserat. Det finns säkert ännu fler.

 

16 BYGGPROJEKT PÅ G – FRÅN VILLAOMRÅDEN TILL NYA HYRESRÄTTER OCH BORÄTTER DIREKT VID HAVET

16 BYGGPROJEKT PÅ G – FRÅN VILLAOMRÅDEN TILL NYA HYRESRÄTTER OCH BORÄTTER DIREKT VID HAVET

1. Gamla kolonilottsområdet

Tidig ritning på Utsikten som planeras på gamla kolonilottområdet.

Tidig ritning på Utsikten som planeras på gamla kolonilottområdet.

Byggs av: Conecti/Westerlind Gruppen
Aktuell status: En ny detaljplan för området har vunnit laga kraft. Ett flerfamiljshus med 22 bostadsrätter kommer att byggas av Conecti. På den nedre delen av samma tomt byggs 14 kedjehus i samarbete med Westerlind Gruppen.

2. Bryggaren Strand

Klart: Bryggaren Strand

Byggs av: Westerlind Gruppen
Aktuell status: 15 radhus är färdigbyggda och bebodda sedan hösten 2015. Ytterligare ett flerfamiljshus med ca 25 bostadsrätter projekteras just nu.

3. Kristinagatan
Markägare: Härnösands kommun
Aktuell status: Härnösandshus har fyra hus i området och kan tänka sig att bygga ytterligare ett flerfamiljshus. Än så länge på idéstadiet.

4. Kanaludden

HSB:S nya bygge på Kanaludden
Markägare: HSB
Aktuell status: HSB vill bygga ett sju våningar högt hus med 26 bostadsrätter och har begärt att detaljplanen ändras så att den tillåter ett högre bygge. Om detaljplanen går igenom och allt annat går i lås blir det byggstart under 2017.

5. Vågmannen
Fastighetsägare: Härnösandshus
Aktuell status: När estetiska programmet och Kulturskolan flyttar ut står Härnösandshus redo att bygga om till bostäder. Det finns färdiga ritningar på hur lokalerna kan byggas om till 27 lägenheter, mestadels ettor och tvåor.

6. Kronholmen

Härnösandshus vill bygga vid Järnvägsgatan
Markägare: Härnösands kommun
Aktuell status: Vid Järnvägsgatan finns en ledig tomt som Härnösands kommun äger och där Härnösandshus kan tänka sig att bygga. Även på andra delar av Kronholmen äger kommunen tomter som kan bebyggas av Härnösandshus. Projekten är än så länge på idéstadiet.

7. Torsvik
Markägare: Årstaberg
Aktuell status: Årstaberg har begärt att detaljplanen ändras så att det blir möjligt att bygga bostäder på tomten.

8. Torsvik
Markägare: Härnösandshus
Aktuell status: Härnösandshus har begärt att detaljplanen ändras så att den tillåter ett högre bygge.

9. Gådeåvägen/Thulegatan
Markägare: Härnösandshus
Aktuell status: På den sluttande tomten där Gådeåskolan tidigare låg kan Härnösandshus tänka sig att bygga bostäder. I så fall måste dock detaljplanen ändras och tillåta bostadsbyggande. Projektet är än så länge på idéstadiet.

10. Gådeåparken
Byggs av: Härnösandshus
Aktuell status: Ett hus med 26 lägenheter, huvudsakligen två- och trerummare, ska byggas. Huset kommer att bli ett så kallat Plusboende, särskilt riktat till personer över 55 år. Byggprojektet är igång och inflyttning beräknas kunna ske i augusti 2017

11. Sjukhemmet/Asylboendet
Fastighetsägare: Caspian Härnösand AB
Aktuell status: Ska inrymma cirka 120 lägenheter för totalt 450 asylsökande. Etapp 1 och 2 håller på att färdigställas, därefter väntar ytterligare en etapp. Den dag fastigheten inte behövs för asylboende kan lägenheterna hyras ut på den ordinarie bostadsmarknaden.

12. Fristad
Fastighetsägare: Vårsta Diakoni
Aktuell status: Det gamla sjukhemmet Fristad har byggts om till 20 hyresrätter. Bygget var klart i januari 2016 och samtliga lägenheter var då bokade sedan länge. Fristad är ett så kallat Trygghetsboende där minst en i hushållet ska ha fyllt 70 år.

(och utanför kartan)

13. Lövudden
Markägare: Härnösands kommun
Aktuell status: En detaljplan för 16 villatomter och ett område med upp till 10 radhus är antagen, men överklagad. Om/när detaljplanen vinner laga kraft ska villatomterna säljas omgående. Nu saneras marken i området.
14. Övre Nickebostrand
Markägare: Härnösands kommun
Aktuell status: Kommunens tjänstemän har i uppdrag att titta på förutsättningarna för ytterligare ett villaområde ovanför det befintliga.
15. Nickebo
Markägare: Härnösands Schakt & Trädgårdsanläggningar
Aktuell status: Markägaren har för avsikt att bebygga området mellan Nickebo och det nya området Nickebostrand. En konsult tittar just nu på utformning och vilken typ av bebyggelse som kan bli aktuell.
16. Gånsviksdalen
Markägare: Härnösands kommun + privata
Aktuell status: Härnösands kommun har utrett möjligheterna att ge utrymme för fler hästgårdar genom att stycka av mark, dels av kommunens egen mark, dels av privat mark. Kartläggningen visar att det finns möjlighet till en handfull nya gårdar utan att ändra detaljplanen och ytterligare en handfull som kräver detaljplaneändring.

Artikeln publicerades i Yippie 4 2016 på sidan 28