Härnösand Yippie 2 2016

Camping på Smitingen?

Nu ska kommunens tillväxtavdelning titta på möjligheterna att utveckla Smitingen som besöksmål. Bland annat ska förutsättningarna för en camping undersökas. I den gällande detaljplanen finns möjlighet att bygga en camping i anslutning till den nuvarande parkeringen.
Som ett första steg ska fyra arrendeavtal för sommarstugor sägas upp. Att stugorna inte kan vara kvar har varit känt länge då de strider mot syftet med naturreservatet och detaljplanen för Smitingen.
– Vi är i ett tidigt skede och ska börja med att göra undersökningar, kolla marknaden och föra dialog med alla inblandade. All utveckling ska också ske i samklang med naturen, säger tillväxtchefen Uno Jonsson.

Artikeln publicerades i Yippie 2 2016 på sidan 12