Härnösand Yippie 3 2020

Coronahjälpen stöttar äldre

Foto Anders Eliasson

Många kommer att bli sjuka, och samhället kommer att ställas på prov.
Men när Yippie nummer 3 skickas till tryck sprids solidariteten och engagemanget fortfarande snabbare än coronaviruset i Härnösand.
I Shekva Mohammad Hussains Facebookgrupp ”Coronahjälpen Härnösand” förbereder sig Härnösandsborna för att hjälpa varandra.

Shekva hämtade inspiration från liknande grupper i andra städer och tisdagen den 17 mars skapade hon ”Coronahjälpen Härnösand”. Två dygn senare hade gruppen nästan 800 medlemmar som anmälde sig som villiga att handla, hämta paket och mediciner, gå ut med hunden eller utföra andra tjänster åt människor som smittats eller befinner sig i karantän.
Här finns också färdiga lappar på flera språk att sätta upp på ytterdörrar och i trapphus och aktuell lokal information.
– Det är helt fantastiskt vilket gensvar! Jag trodde att det skulle bli några stycken, max 100 som skulle söka sig till sidan, säger Shekva Mohammad Hussain. Plötsligt var det så många så att några kompisar fick hjälpa mig att hitta en moderator till gruppen.
Vad är idén med gruppen?
– Att skapa ett ställe där man kan göra något för att hjälpa. Den är öppen både för människor som av någon anledning behöver hjälp eller för den som vill ge hjälp. Det roligaste är att se så många som visar solidaritet och vill vara med och hjälpa. Samhället kommer att testas nu och vi kan inte bara vänta på att regeringen och myndigheterna ska lösa allt, vi som privatpersoner måste ta ansvar.
Hur går ni vidare nu?
– Vi behöver organisera grupper som kan dela ut information så att vi når ut även till dem som inte har Facebook. Jag hoppas att vi kan få hjälp av till exempel kyrkan och kommunen för att nå ut till de grupperna, framförallt äldre.
Är planen att ni sedan ska organisera handling och liknande?
– Ja, det är min plan. Sedan kommer det ju hela tiden in nya bra förslag på vad man kan göra. Kul! Det behövs fler idéer!

Artikeln publicerades i Yippie 3 2020 på sidan 17