Härnösand Yippie 1 2020

Försvarsövning i Härnösand

Soldater med vapen i centrala Härnösand? Lugn, det är bara Försvarsmakten som övar. Den andra veckan i februari kommer totalt omkring 250 personer från olika regementen att finns på plats i Härnösand. Under sex dagar ska soldater träna allt från framryckning längs gator till broläggning.

Övningarna i Härnösand är en del av en större satsning i nedre Norrland. Och att Försvarsmakten över mer och oftare i den här delen av landet är ingen slump säger Kerim Kabaca, bataljonsförvaltare på Livbataljon och en av övningsledarna under dagarna i Härnösand:
– Vi ska visa försvarsförmåga i hela Sverige och Nedre Norrland är strategiskt viktig terräng.
Till Härnösand kommer personal från Livbataljon vid Livgardet i Stockholm, samt från ingenjörs-regementet Ing 2 i Eksjö.
Under en intensiv vecka kommer plutoner om 30 soldater vardera att genomföra olika övningar i utbildningssyfte. Det blir en intensiv vecka, som också kommer att märkas av för Härnösandsborna.
– Vissa platser som vi kommer att använda oss av ligger inne i stan
så vi kommer att definitivt att vara synliga, både med soldater och fordon. Livregementes huvuduppgift är strid i bebyggelse och vi är tacksamma för den fina övningsterrängen som vi får använda oss av här.
Kronholmen, Utansjö Bruk men även Vivsta i Timrå kommer att utnyttjas under dagarna. Ing 2:s personal kommer att träna brobygge inne i Härnösand, och Kastellskolan blir skådeplatsen för en avslutande övning som genomförs den 14–15 februari.
Vid denna övning kommer skottlossning övas framryckning från två håll mot byggnader som försvaras av en grupp soldater. Under denna övning kommer skottlossning att höras, men allt är alltså en del av övningen. Information kommer att finnas och personal med västar finns runt hela övningsområdet.
Varför är det viktigt att genomföra den här typen av övningar i en stad?
– Enkelt förklarat: vår riksdag har beslutat att vi ska ha en försvarsmakt som kan försvara hela vårt land, och för att vi ska klara den uppgiften så måste vi öva på de uppgifter som vi kan komma att ställas inför, säger Kerim Kabaca.

Artikeln publicerades i Yippie 1 2020 på sidan 18