Härnösand Yippie 12 2022

Framtidstro hos SIDA

Text Lennart Lundberg Foto Kenneth Zetterlund

20 år i Härnösand. Och nya arbetstillfällen på gång. Nu firar Sida Partnership Forums 20 år i Härnösand. Och det tillsammans med generaldirektör Carin Jämtin. Fem nya arbetstillfällen på Sida lovade den förra regeringen i juni.

– Vi har inte fått några signaler om att detta ska ändras, säger Carin Jämtin generaldirektör för Sida.
Nu förbereder man på Sidas huvudkontor i Sundbyberg vilka arbetstillfällen som skulle passa bäst i Härnösand.
– Det gör vi tillsammans med verksamheten i Härnösand för att hitta bäst lösning. Det handlar ju inte bara om att skicka dit några tjänster. Utan det handlar om att göra verksamheten i Härnösand ännu bättre, säger Carin Jämtin.
När rekryteringsprocessen kan starta är ännu inte klart. Man har heller inte fått någon budget nedbruten på verksamhetsnivå ännu. Men det är känt att den totala biståndsbudgeten ska minskas.
Carin Jämtin besöker inte Härnösand för att tala om budgeten utan för att fira de 20 åren i Härnösand.

– Verksamheten i Härnösand är viktig för alla våra organisationer. Carin Jämtin anser att det är bra att verksamheten i Härnösand finns när man ska fokusera utbildningar.
– Då är det bra att inte vara på huvudkontoret så man inte blir störd av annat. Det är bra att samla partners någon annanstans än på huvudkontoret.
Och här är Härnösand lämpligt med rätt lokaler för den typen av verksamhet.
En fråga som är en framtida utmaning inom det internationella utvecklingssamarbetet är klimatförändringarna. Därför hålls en digital workshop från Härnösand med 95 av Sidas samarbetspartners där Carin Jämtin också medverkar.

Artikeln publicerades i Yippie 12 2022 på sidan 50