Härnösand Yippie 10 2019

Hit går projektresan för Hedda-eleverna

Det blir fler internationella samarbeten för elever och personal på Hedda Wisingskolan. Det står klart sedan skolan beviljats pengar till två nya EU-projekt. Under projekttiden kommer upp till femtio elever att få möjlighet att åka utomlands.

Tidigare har Yippie berättat om utbytet med en sydafrikansk skola. Nu har Hedda Wisingskolan fått klartecken på deltagande i två nya projekt, nu inom ramen för Erasmus+ som är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott. Universitets- och högskolerådet har beviljat projekten och betalar ut medlen.
– Vi är både glada och stolta över att ha fått förtroendet att delta, säger läraren AnnSofi Forssell som även är projektledare för ett av projekten, ”Breaking Barriers”.
Både ”Breaking Barriers” och det andra projektet, ”Envising”, löper över två år och fokuserar på hållbar utveckling och hållbart lärande, om fysisk miljö och psykosocial miljö.
Projekten ska fogas in i den ordinarie undervisningen och eleverna arbetar i moduler där de får olika uppdrag och uppgifter. I slutet av varje modul görs en resa till någon av klasserna i de andra deltagande länderna. Hedda-eleverna redovisar hur de har löst sina uppgifter och utbyter erfarenheter med eleverna från skolorna de besöker. Vårterminen 2021 – strax innan projekttidens slut – är Hedda Wisingskolan värd när elever från Kroatien, Slovakien, Portugal, Spanien, Italien, Frankrike, Turkiet och Rumänien kommer på besök.
Elever som är intresserade ansöker om att få åka och så får lotten avgöra vilka som får åka. Idealt får alla som vill göra en resa och AnnSofi Forssell hoppas att många tar chansen.
– Det kan vara lite pirrigt att åka iväg och bo i familj, men det är ju framförallt otroligt roligt och lärorikt.

Projekt "Breaking Barriers"

Innehåll: Hållbar utveckling och hållbart lärande. Psykosocial miljö och diskrimineringsgrunderna. Målgrupp: Fokus på årskurs 8 och 9, men alla kan ansöka om att vara med. Deltagande länder: Sverige, Kroatien, Slovakien, Portugal och Spanien. Resor: 2–3 gånger/år reser minst två vuxna och sex elever till skolor i deltagarländerna. Första resan för Hedda-elever i Breaking Barriers blir till Kroatien i mars 2020.

Projekt "Envising"

Innehåll: Hållbar utveckling och hållbart lärande. Psykosocial och fysisk miljö. Målgrupp: Fokus på årskurs 7. Deltagande länder: Sverige, Spanien, Italien, Frankrike, Turkiet och Rumänien. Resor: 3 resor/år reser minst tre vuxna och tre elever till skolor i deltagarländerna. Första resan går till Mallorca i november 2019.

Artikeln publicerades i Yippie 10 2019 på sidan 22