Härnösand Yippie 9 2016

Kanaludden ska väckas till liv

I förra numret av Yippie skrev vi om de långt gångna planerna för ett nytt hotell på Kanaludden. Parallellt med det har det också gjorts en förstudie på hur hela området kring hotellet och Simhallen kan utvecklas. Bland idéerna finns bland annat någon typ av utebassäng, leklandskap, äventyrsgolf och eventyta.
– Jag vill betona att den här skissen bara är en idéskiss och inget färdigt förslag, säger Olle Lidgren, näringslivsutvecklare på Härnösands kommun och projektledare för förstudien.
Kommunen gör förstudien tillsammans med Länsstyrelsen och Höga Kusten Destinationsutveckling för att utreda hur Kanaludden kan utvecklas till en destination, alltså en plats med logi, aktiviteter och nöjen som utgör en egen reseanledning.
– Människor vill inte bara komma för att bo på ett hotell utan för nöjen och aktiviteter runt omkring. Eftersom utemiljön blir tillgänglig för alla skapar det också ett bättre utbud för både Härnösandsbor och besökare på andra anläggningar.
Det finns två skisser, en med utebassäng och en utan. Blir det en bassäng så handlar det snarare om en rekreationspool än en vanlig simbassäng. Och den kan lika gärna hamna på en större brygga ute i vattnet eller uppe på Simhallens tak som i vattnet/strandkanten som på bilden.
Minigolflandskap, ytor för evenemang och exempelvis gruppträningspass utomhus är andra möjliga inslag.
– Vi vill visa på vilka möjligheter som finns i området, både för spontana aktiviteter och för företag och andra att arrangera aktiviteter året runt.
Senare i höst ska detaljplanen för det nya hotellet upp till beslut och går den igenom så går också de här planerna vidare.
– Men oavsett vad som händer blir det någon slags satsning på området, fast kanske inte lika stort om hotellet skulle utebli. Då är ju underlaget och attraktionen för besökare mycket mindre, säger Olle Lidgren.

 

Plogad skridskobana, solstolar, grillar med mera vid Storsjön i Östersund. Foto Vinterparken.se

Plogad skridskobana, solstolar, grillar med mera vid Storsjön i Östersund. Foto Vinterparken.se

Så här skönt ser det ut på Golfbaren Kristineberg med en MOS bana – Minigolf OPEN Standard. Ett öppet landskap med fritt utformade banor direkt på konstgräs och trevlig servering bredvid. Foto Golfbaren.se

Så här skönt ser det ut på Golfbaren Kristineberg med en MOS bana – Minigolf OPEN Standard. Ett öppet landskap med fritt utformade banor direkt på konstgräs och trevlig servering bredvid. Foto Golfbaren.se

Artikeln publicerades i Yippie 9 2016 på sidan 18