Härnösand Yippie 9 2023

I huvudet på

Katarina Glas

Text Lennart Lundberg Foto Frida Sjögren

KATARINA GLAS är ny direktor och chef för Vårsta diakoni i Härnösand. Hon är ledare, pedagog och folkbildare som tidigare arbetat som diakonistrateg i Svenska kyrkan. Hon startade och byggde upp Ideellt forum i Svenska kyrkan och har jobbat inom folkbildningen och har ett långt engagemang som förtroendevald och ideellt engagerad i både kyrka och övrigt samhällsliv.

Om varför det blev Vårsta?
Vårsta hörde av sig och jag blev nyfiken. Och beslutet har mognat fram sedan första gången de hörde av sig. Jag blev nyfiken och tyckte att det skulle bli roligt att leda den här verksamheten efter att ha träffat styrelsen.

Om betydelsen av Vårsta
Jag tycker alla verksamheter är viktiga. Det går liksom en röd tråd. Även om samhället tar fullt ansvar för medborgarna så är det inte alltid som samhället hinner med. Det uppstår alltid nya hål i skyddsnätet. Så jag tror att det behövs fria lite rättrörliga institutioner som Vårsta som jobbar tillsammans med det offentliga. Särskilt de icke vinstdrivna för det är inte vinsten som ska vara drivkraften utan människoomsorgen. Och det kan hjälpa till exempel kommuner att hitta kompletterande sätt att arbeta på.

Om bredden inom Svenska kyrkan?
Jag anser att Svenska kyrkan måste kunna rymma olika fromhetstraditioner. Om vi gör allt för snäva fack så går vi miste om något. Att leva tillsammans berikar på samma sätt som samhället i stort, vi måste orka och våga. Även att möta andra kristna kyrkor liksom andra religioner. Att tänka att religion är en dimension av en annan människas identitet har vi tappat bort i Sverige som ju är världens mest sekulariserade land. Men för de allra flesta som är nya i Sverige är ju religion är en given identitet. Att räkna med religionen som en del i identiteten anser jag vara att ha respekt för varandra. Här på Vårsta gör religion ingen skillnad. Vi vet ju var vi har våra rötter och det gör vi kan välkomna alla.

Om vikten av diakoni
Diakoni är en del av kyrkans väsen, alltså omsorgen om människorna oavsett religion. Omsorgen om människan och skapelsen går inte att ta bort. Sedan kyrkan bildades har omsorgen om människan varit helt central. En kyrka utan diakoni är ingen kyrka.

Om att i religionens namn bränna koraner
Här har ju Sveriges kristnas råd tagit avstånd så här är vi alla överens.

Om varför det är viktigt att vara volontär inom kyrkan
53 procent av befolkningen är ideellt engagerad. Och det är man i snitt 17 timmar i månaden. Och många vill göra insatser i det sociala arbetet. Man vill göra något för andra och det hör ihop med det att vara människa, att man behövs för någon annan. Att driva på för att kyrkan ska vara en plats för de som vill engagera sig ideellt har varit jätteviktigt för mig. För vi behöver det som människa. Det finns många som säger: man kan alltid bli volontär. Ska man vara volontär måste det vara viktigt på riktigt. Och där kan Vårsta hjälpa till och bidra.

Om hur Vårsta kan utvecklas
Härnösand är en viktig plats för Vårsta. Här har Vårsta grundats och här ligger diakonigården. Det vi utvecklar här på Vårsta behöver komma hela norra Sverige till del. Det gäller både Härnösands stift och Luleå stift. Ett utvecklingspår är att fler ska kunna ta del av det vi gör här. Så vi kan bli ett nav för norra Sverige.

FAKTA

BOR Bor i Härnösand i veckorna och veckopendlar från Umeå.
AKTUELL Ny Direktor för Vårsta diakoni.
FAMILJ Tre vuxna barn
UPPDRAG Sitter i Kyrkomötet (kyrkans riksdag) för POSK, Politisk obundna inom Svenska kyrkan, men har inga uppdrag på församlingsnivå, pastoratsnivå eller stiftsnivå
BRINNER FÖR Att varje människa ska bli sedd och få växa i sin egen takt och möjlighet och ör att stärka och utvidga det ideella medarbetarskapet i kyrkan.

Artikeln publicerades i Yippie 9 2023 på sidan 14