Härnösand Yippie 2 2021

Nostalgibilden: ”Domkapitlet” flyttas i sin helhet, våren 1973.

Detta hus stod färdigbyggt 1844 i korsningen Gymnasiegatan (nuvarande Nybrogatan) och Norra Kyrkogatan.
Det uppfördes för Härnösands gymnasium som ”lokal för Gymnastik samt Musik- och Sångöfningar” efter ritningar signerade Carl Gustaf Blom Carlsson.
Redan år 1882 överläts byggnaden till Domkapitlet (även kallat Konsistoriehuset) när Hernösands Gymnasiiförbund flyttade från nuvarande Rådhuset och fick nytt skolhus på Brunnshusgatan 18.
Hustransporten 1973 blev knappt 600 meter lång och mycket spektakulär.
Färden gick uppefter Nybrogatan, in på Brunnshusgatan och sedan till den plats på dåvarande Nygatan 14 (nuvarande Franzéngatan) där en ny grund med källare byggts upp av entreprenören ABV. Flytten utsattes för mordbrännare som anlade fyra bränder inne i fastigheten när transporten parkerade en natt i Stadsparken, utefter Brunnshusgatan.

Huset restaurerades av kyrkan fram till 1974 då fastigheten åter kunde tas i bruk av Domkapitlet.
Fastigheten är idag privatägd och under vintern 2021 ute till försäljning.
Att omflytta stora träfastigheter har varit ganska vanligt, i Härnösand.
Några exempel:

  • 1920 revs och återuppbyggdes det 200 år gamla Rådhuset; Från Torget till Murberget.
  • 1927 revs och flyttades Åvike herrgård till Murberget där den återinvigdes 1935.
  • 1935 revs och återuppbyggdes biskopsgården i Säbrå och blev Östersjälands bygdegård (Mats & Karin).
  • 1953 flyttades Riksbanken-vaktmästaren Langelius hus i sin helhet, från Nybrogatan 8 till Floragatan 5.
  • 1971 flyttades det 200 år gamla Wallangers hus (Wulkanska) i sin helhet från Köpmangatan 8 till Murbergstorget.
  • 1971 flyttades Östanbäcksgatan 24 i sin helhet till Murberget. Huset som bl a ägts av familjen Melinder under 70 år har idag också återförenats med sitt gårdshus.
  • 1977 revs och flyttades det 100 år gamla huset från Norra Kyrkogatan 16, ”Hellströmska” till Murberget.
Artikeln publicerades i Yippie 2 2021 på sidan 24