Härnösand Yippie 6-7 2022

Nu är framtidstron tillbaka i Härnösand

Text Lennart Lundberg Foto Kenneth Zetterlund

Fler bilder:

Det satsas rejält på olika håll i vår stad. Och det byggs, och byggs om, som aldrig förr. Detta av staten, kommunen och privata intressenter och ofta i tätt samarbete, så som gallerian Graf och satsningen på en ny domstolsbyggnad i Härnösand.

Kommunalrådet Andreas Sjölander ser flera orsaker till att det blir allt fler satsningar i Härnösand.
– Det handlar om samarbetet i Höga kusten, att den kommunala organisationen som arbetar med frågorna fungerar, enligt Sjölander, mycket bra. Det finns en bra samverkan mellan kommunen och näringslivet och politiken samarbetar nu bättre än vad man gjorde för några år sedan, säger Andreas Sjölandet (S).

Här listar vi några av de byggprojekt som kommer att utveckla Härnösand och skapa nya arbetstillfällen:

1. Det nya hotellet
Nu är Härnösand äntligen på väg att få ett nytt hotell. För hotellet står Härnösandsföretaget Härnö Gin. Bakom satsningen finns även Highcongrundaren Daniel McCabe samt entreprenörerna Anders och Jan-Erik Skogström. Hernö Gin Hotell är ritat av Arkitekterna Krook & Tjäder och kommer att byggas i nio våningar på Kanaludden i Härnösand. Med 128 rum, flera barer, restaurang samt konferensanläggning med sju lokaler och kapacitet upp till 225 personer. Beräknad byggstart är senhösten 2022 och öppning 2024. Huvudentreprenör är Jasab som har sitt säte i Härnösand. Härnösands simhall intill hotellet kommer att erbjuda relax och bad för alla gäster. Simhallen med tillhörande relax kommer att drivas av hotellbolaget med start redan den första januari 2023.

2. Rasta en satsning vid södra brofästet
Rasta vill etablera sig vid Högakustenbrons södra brofäste. Där vill företaget bygga restaurang, mötesplats, hotell och ställplatser för både husbilar och yrkestrafik. Anläggningen ska bli en knutpunkt och ligga i ett område precis där E4 och Riksväg 90 möts. Målsättningen är att det ska börjas byggas nästa år och vara klart 2024. Det kan dock behövas en ny detaljplan vilket är en process som kan ta cirka ett år vilket gör det lite osäkert när bygget kan komma i gång. Exakt hur många månaders försening det blir är inte klart. Det planeras också för en bemannad bensinstation. Det blir antingen Preem eller OKQ8. Båda företagen har Rasta ett samarbete med. Detta blir Rastas nordligaste anläggning. Den hittills nordligaste ligger i Tönnebro mellan Söderhamn och Gävle.

3. Batterifabrik Torsboda
Ett par mil söder om Härnösand kommungräns kan den största etableringen i mellersta Norrland på många år bli till. Området var från början tänkt för batteri­fabrik som nu hamnade i södra Sverige. Men marken och eltillgången gör den attraktiv. Nu tar Sundsvalls kommun och Timrå kommun sitt samarbete ännu ett steg genom att gemensamt starta bolaget Torsboda Industrial Park. Timrå Invest har tillgång 150 hektar för etableringen. Europa behöver inom de närmaste fem åren bygga upp emot 40 batterifabriker för att klara omställningen till eldrivna bilar. På båda sidor om E 4:an, norr om Cirkel K-macken, finns de två stora industriparkerna Torsboda Nord och Torsboda Syd. Det var Sydparken som gick till final när VolvoCar/Northvolt valde Göteborg. Här finns inom nära håll fyra djuphamnar, flygplats, motorväg och järnväg med möjlighet att dra stickspår fram till den kommande fabriken för lastning. Här finns kraftledningar med en mycket kraftig transformatorstation.
Torsboda är Västernorrlands enda industriområde som klarar alla nya krav för grön omställning, för nya gröna industrier inom fordonsindustri och batteritillverkning. Genom den halvårslånga processen med arbetet att försöka vinna etableringen av Norhvolt/Volvo Cars batterifabrik framstod Torsboda Industrial Park som en oerhört stark site med stora fördelar, inte minst tillgången till grön el. Nu arbetar man bland annat med att locka tyska fordonsföretag till området. Fordonsindustrin måste snabbt hitta platser för batteritillverkning eftersom inom mindre än tio år kommer det inte att tillverkas nya motorer till gräsklippare, snöskotrar, båtar eller bilar som går på bensin eller diesel När satsningen blir av så blir det en etablering på ett bekvämt pendlingsavstånd från Härnösand.

4. Ny domstolsbyggnad
Ångermanlands tingsrätt och Förvaltningsrätten i Härnösand är trångbodda och behöver nya lokaler. Ett avtal är klart som ger Domstolsverket och fastighetsbolaget Smedjan samhällsfastigheter möjlighet att arbeta vidare med nya lokaler i Seminariet, i toppen av Pumpbacksgatan. I etableringen ingår omfattande ombyggnationer och nybyggnation. Smedjan samhällsfastigheter som är ett privat bolag håller nu på att bygga färdigt nya lokaler för tingsrätten i Hudiksvall. Det är enligt domstolsverket helt klart att tingsrätten ska flytta till seminariet men för förvaltningsrätten är det ett av flera alternativ. Man räknar med att vara överens före semestrarna. Sedan ska ekonomistyrningsverket och regeringen säga sitt innan det kan bli byggstart. Domstolsverket behöver som andra statliga verksamheter regeringens tillstånd för att skriva långa hyreskontrakt.

5. Saltvik med bland andra Skatteverket och Riksarkivet
Skatteverket tänker bygga ett arkiv på Saltviks industriområde. Arkivet ska vara på 3 000–4 000 kvadratmeter och ha plats för 20–30 medarbetare. Kommunen har antagit en ny detaljplan för industriområdet på Saltvik där det nya arkivområdet planeras. I den nya planen har vägen in i området fått ett nytt läge för att marken ska kunna utnyttjas mer effektivt. Med vägens nya läge skapas bättre förutsättningar för både nuvarande och kommande etableringar. Och fler etableringar i området är på gång. Bland annat planerar Logosol att flytta verksamheten till nya lokaler i området. Riksarkivet planerar också att bygga ett nytt, cirka 30 000 kvadratmeter stort arkiv på Saltvikshöjden i Härnösand. Etableringen sker i samarbete med Skatteverket. Här fattas just nu ett formellt beslut. Men i våras konstaterade Riksarkivet att planeringen för nya lokaler i Härnösand i samarbete med Skatteverket fortsätter. ”Det ger goda möjligheter till en kostnadseffektiv, hållbar och samhällsekonomisk lösning på Riksarkivets och statsförvaltningens långsiktiga behov av arkivlokaler.” Det behövs dock ett regeringsbeslut innan bygget kan komma i gång.

6. Graf
Nu har Härnösand fått sin nya galleria som invigdes nyligen. Borta är Prisma och nu finns i stället Graf. Bakom Graf ligger Westerlinds och Kommunfastigheter som sedan en tid samäger fastigheterna där handelsplatsen ligger. Tillsammans investerar man totalt 40 miljoner i Graf. I och med detta läggs ytterligare en viktig pusselbit i det utvecklingsprojekt som pågått i centrum under de senaste åren. Detta kommer att underlätta för de som väljer att shoppa eller äta och dricka i Härnösand. Norrlands första återbruksgalleria Re: store har ju nyligen öppnats i före detta Åhléns. Men mycket mer är på gång. Det har byggts en passage mellan Storgatan och Köpmangatan. Graf har fått en ny, tydlig och inbjudande entré från Storgatan. Och en ny hiss har installerats som förbinder de båda våningsplanen.
Butikerna har fått nya skyltfönster och entrépartier och det blir en återöppning av atrium i tak för ljusinsläpp och en ny atriumtrappa förbinder de båda våningarna. Väggar, golv och tak har fräschats upp och köpcentret har fått nya toaletter och utrymme för amning.
Engströms food & deli öppnar upp mot Graf och bokhandeln har en ny och bättre placering. Det finns också ytor för nya verksamheter liksom för tillfällig pop-up verksamhet.
Satsningarna i Graf är ett led i att utveckla det så kallade handelsvarvet i Härnösand. Ett arbeta för att förbättra för centrumhandeln. Ett led är till exempel Systembolagets och Synoptiks flytt.
Omflyttningar mellan centrumfastigheter och nyetableringar av rikstäckande butikskedjor liksom nyetableringar av restauranger och kaféer ingår också i planerna. Samtidigt byggs vissa lite mindre attraktiva platser om till bostäder.
På Torget, Storgatan och Trädgårdsgatan vill man ha verksamheter som skapar liv och flöden. Färre ägare till centrumfastig­heterna underlättar etableringarna sam­tidigt som samarbetet mellan kommunen och fastighetsägarna förbättras. Ett exempel är just samägandet av Graf.

7. Riksanstalten
Planerna på att väcka nytt liv i den gamla riksanstalten i Härnösand är nu i hamn. Förra månaden invigdes det nygamla fängelset. De 94 nya platserna bidra till att minska platsbristen i landets anstalter. Anstalten kommer att ha cirka 85 medarbetare anställda plus ett antal vikarier. Förutom kriminalvårdare behövs chefer, sjuksköterskor, produktionsledare till verkstaden, lärare med flera. Ett snickeri finns i gemensamma arbetslokaler tillsammans med tvätteri och sömnad.

8. Smitingen
Vid Smitingen planeras en helt ny camping. Campingen ska ligga i direkt anslutning till stranden, bara ett par hundra meter från vattnet. Den camping som planeras är en året runt-öppen camping på cirka fem hektar med servicebyggnader, reception, stugområden och restaurang. Anläggningen ska vara miljömässigt hållbar och passa ihop med den unika naturmiljön i området.
I den förstudie som har gjorts skissas en exklusiv — men för den skull inte lyxig — camping. Det är en camping med både campingplatser och stugor, caféer och restauranger av olika slag, livsmedelsbutik och en surfshop. Kommunen har kontakt med några intressenter som är sugna på att driva den nya campingen. Men troligen kommer inga beslut att tas förrän tidigast i höst och en av intressenterna kommer inte att kunna lämna slutgiltigt besked förrän vid årsskiftet.

9. Utsprångskajen
Nu är det klart att kommunen tänker renovera den befintliga kajen till det skick det var innan avstängningen på grund av rasrisk. Det blir alltså inte en större renovering men den avstängda kajen ska kunna användas igen vilket är efterlängtat av många härnösandsbor. Detta arbete kommer att ta tid. Först måste ett arbete med att täta kajen på Skeppsbron på en 180 meter lång sträcka, där det har uppstått mindre slukhål, avslutas.
Arbetet beräknas vara klart i sommar.
Det handlar om sträckan mellan Utsprångs­kajen och Sam’s uteservering där det har material sipprat ut material mellan betongbalkarna och orsakat mindre slukhål. Nu ska kajen grävas upp bit för bit och tätas mellan betongbalkarna.
Arbetet har inget med Utsprångskajen eller med framtidens utformning av Skeppsbron att göra. Däremot är det här ett arbete som måste göras för att senare kunna jobba med utformningen av hela Skeppsbron. Ett arbete som dras igång om några år där en ny Nybro är en del.

10. 70 nya statliga ­arbetstillfällen
Nu gör regeringen slag i saken och tänker flytta statlig verksamhet från fyra myndigheter i Stockholm till Härnösand. Det handlar om 70 årsarbetskrafter och tjänsterna är kopplade till Skolverket, Socialstyrelsen, Sida och Kammarkollegiet. Specialpedagogiska skolmyndigheten blir värdmyndighet åt Kammarkollegiet, Socialstyrelsen och Skolverket ska lokalisera delar av sina respektive verksamheter. Men även tjänster på Sida ska omlokaliseras till Härnösand.

Runner up 1

Grönt och hållbart
Nu har gräsytan mellan Wendela Hellmanskolan och Bondsjöleden omvandlats till en pollineringspark med bland annat ängsmark och boplatser för bin och andra pollinerare.
Härnösand har även byggt ut infrastrukturen för laddbara bilar.
Kommunen har infört en biogasproduktion i ett lokalt småskaligt slutet kretslopp. Insamlat matavfall omvandlas i Äland och uppgraderas för att bli fordonsgas. Härnösands kretsloppspark är inte bara en komplett återvinningscentral. Det är en arena för kretsloppstänk samtidigt som det är en plats för människor att komma in i vardagen igen.
Sol, vind och trädbränslen — Härnösands kommun använder bara förnybar el som är lokalt producerad i kommunens verksamheter.

Runner up 2

Flera etableringar på gång
Green city Ferriers börjar tillverkning av passagerarfärjor i Gustavsvik. Dessutom miljövänliga fartyg något som har framtiden för sig.
Försvarsmakten växlar upp verksamheten i Härnösand, även om det ännu inte blir ett regemente. Tobaks fylls av verksamheter, inte minst vad gäller IT-bolag.
Den 2 juni 2022 kom beskedet från Jordbruksverket.
Leader Höga Kustens nya landsbygdsstrategi har blivit godkänd och tilldelas nu en budget på 44,7 miljoner för programperioden 2023­—2027. Exakt vad pengarna ska användas till är inte klart och inte heller hur mycket som hamnar specifikt i projekt i Härnösand. Men förra omgången gick pengarna till bland annat projekt Smitingen och till ett företagarprojekt på Technichus.

Artikeln publicerades i Yippie 6-7 2022 på sidan 18