Härnösand

Ny skrud för forntidsutställning

Helgen 19-21 november var det återöppning av lokalen där utställningen ”Möten mellan älvar” innehållit den tidigaste delen av samlingarna i Länsmuseet. Den har varit stängd en längre tid för ombyggnation och nu anpassats till dagens sätt att berätta och visualisera gamla tider och traditioner, med hjälp av datorer och bildskärmar inbyggda i en specialbyggd ”låda” med ett lika säreget utseende som svåruttalat namn: Kuboktaeder.

Den nya utställningen heter Forntidsresan och tar sin start i stenåldern och arbetar sig framåt genom årtusendena. Två erfarna hantverkarna som gjort det möjligt att bygga både utställningen och kuboktaedern var även med 1994 då den första utställningen byggdes upp. Klipporna vid namn Per Ahlenius och Hasse Holmkvist drar nu ur de skruvar de satte in då. En utställning som genom åren faktiskt alltid känts fräsch och spännande – får nu en ny tidsdräkt.
– Det är just nu bara det första av de tre rummen i basutställningen vi byggt om. Vissa saker som vattenfallet har vi tagit bort. En ny typ av belysning har vi satt upp, och då berättartekniken förändrats sedan huset invigdes blir det en hel del interaktiva skärmar som kommer att berätta för besökaren om föremålen berättar Per Ahlenius.

Det har blivit en hel del utställningar för Per och Hasse att bygga och anpassa. Det är fem-tio utställningar per år, och tar man det gånger det antal år sedan museet öppnade blir det en hel del. (27 år.)
– Några har varit färdiga turnerande utställningar, medan andra krävt ombyggnationer och specialglasmontrar som vi fått bygga. En del utställningar är lite mer speciella än andra, ta fritidsbåtsmuseet till exempel, det är inga lätta pjäser att flytta på direkt säger Per och Hasse.
På stora museer har man många olika hantverksspecialister som enbart arbetar inom sitt område, snickeri, elektricitet, ljud- och ljussättning och liknande. I Härnösand har man Per och Hasse som med sina färdigheter löser det mesta.
– Vi har ju varit här så länge och byggt så många utställningar att vi har full koll på vad vi har i förråden. Det gör att vi vet vilka resurser vi har att använda för att lösa problem vi möter berättar de båda.

Det här är den första av utställningarna som byggs om. Nästa rum att få ny dräkt blir ”Syn för sägen” som tidsmässigt hakar på forntidsresans allra tidigaste början och nu fortsätter där medeltiden tar vid. Den utställningen stängs nu i januari och Per Ahlenius och Hasse Holmkvist plockar efter jul fram ritningarna för att se om det ska byggas fler kuboktaedrar som ska fyllas med bildskärmar.
Datoranimeringar och elektroniska berättelser i appar i all ära, men det levande berättandet från människa till människa som fungerat alldeles utmärkt som kunskapsförmedlare sedan människans gryning får man hoppas inte åsidosätts i den nya dräkt som vårt vackra länsmuseum nu får.