Härnösand Yippie 8 2023

”Vi vill starta en tradition”

Planerar landets första mässa riktad mot fritidshem

Text & foto Dag Jonzon

Platsen är Härnösand och Technichus Science Center. Planeringen är i full gång för landets första mässa som riktar sig till fritidshem och sker den 25 januari 2024. Redan inbokad huvudföreläsare är en av Sveriges främsta folkbildare, Beppe Singer. Känd som programledare för Hjärnkontoret, föreläsare, författare, utbildad kemist och jobbat som gymnasielärare i matematik, fysik och kemi.

Det är Inspiration och Natur, Teknik och Samhälle som är temat för utställarna och medverkande på mässan. Skolinspektionen har uppmärksammat att läroplanens centrala innehåll kring natur, teknik, som är ett reglerat område måste förstärkas och jobbas mer med på fritidshemmen.
– Det finns inte ett bättre ställe än Technichus för att inspirera och starta det förbättringsarbetet, säger Hadar.
– Vi har var och en funderat hur vi ska hitta samarbetspartners lokalt som gör varandra bättre och förstärker vad vi gör, säger Sofia Jarl på Technichus om samarbetat med Hadar Nordin och hans utbildningsföretag med inriktning på fritidshemspedagogik. Nu har vi hittat varandra och tillsammans blir vi starkare.

Det är främst fritidshemspersonal på Härnösands nio fritidshem som är målgruppen, men länets alla kommuner är naturligtvis välkomna att delta. Technichus vetenskapscenter har sina närmaste motsvarigheter i Umeå och Borlänge, så upptagningsområdet för deltagare är stort.

Förhoppningen är nu att alla rektorer ställer sig bakom den här dagen och gör det möjligt för sin fritidshemspersonal att delta och vidareutbilda sig. Vi vill se mässan som en kick-off för en processutbildning för personalen med ett avslut på Fritidshemmens Dag i maj 2024.
– Det är framför allt de äldre barnen i mellanstadiet som behöver aktiveras och ibland får stå tillbaka för de yngre barnens behov på fritidshemmen. Om vi kan stimulera till mer kunskap om aktiviteter kring natur och teknik, så motiveras också barnen att stanna längre tid på fritidshemmen på eftermiddagarna och utvecklas. Det kan vara en samhällsvinst i sig som motpol till sysslolöshet och med stöd av vuxenvärlden, säger Hadar, som vigt sitt liv år göra livet bättre för fritidshemsbarnen och deras personal.

Det finns omkring 5000 fritidshem i Sverige. Den unika satsningen på landets första mässa för fritidshem kan bli starten på något stort som kan sätta Technichus, fritidshempedagogiken och Härnösand på kartan. Den här gången för barnens bästa.

Artikeln publicerades i Yippie 8 2023 på sidan 22