Härnösand Yippie 10 2020

”Sök världens roligaste jobb!”

Foto Pawel Maronski

Det ska bli fler poliser i framtiden och det finns ett behov av betydligt fler sökanden till polisutbildningen. Kajsa Johansson jobbar som utredare i Härnösand, och hon tycker polisen är en bra arbetsgivare och att Härnösand är en trevlig kuststad.

Jag har aldrig ångrat mitt yrkesval men jag har också funderat på andra arbetsuppgifter i rättsväsendet. Inom polismyndigheten finns det många arbetsuppgifter, och polisen är en bra arbetsgivare, säger Kajsa, som tycker hon har ett varierande och självständigt arbete.
Hon utreder främst mängdbrott av unga lagöverträdare mellan 15 och 18 år. Det kan vara allt från cykelstöld till misshandel.
– Jobbar man här, blir man en mångsidig polis som kan lösa många olika typer av ärenden. Mina år här ger mig en bred grund som polis och jag känner att jag utvecklas i jobbet jag har nu.
Hans Björner, som är chef för lokalpolisområdet Södra Ångermanland, berättar att polismyndigheten skall växa och antalet poliser bli fler fram till och med 2024.
– Det finns ett behov av betydligt fler sökanden till polisutbildningen. Jag vill uppmana fler ångermanlänningar att söka till världens roligaste jobb.
För lokalpolisområdet är brottsförebyggande och utåtriktad verksamhet viktig.
– Vi jobbar i nära kontakt med medborgarna med utgångspunkt från våra lokala problembilder. Medborgarna har ett stort inflytande på det vi gör, säger Björner.

Områdepolisen är ute och lyssnar och informerar, bland annat ute i skolorna. De har också Facebooksidan ”Lokalpolisområde Södra Ångermanland” och under hösten ska de bli mer aktiva på sociala medier och även synas på Instagram.
En viktig brottsförebyggande åtgärd är grannsamverkan. I lokalpolisområdet samordnar polisen över 100 grannsamverkanområden. Polisen förser de boende med information bland annat genom ett nyhetsbrev med lokal prägel som ger generella råd för att förebygga brott. Om intresse finns från ett bostadsområde att starta upp ett grannsamverkansområde är det bara att höra av sig till lokalpolisområdet.

Polisen samarbetar också med kommun och länsstyrelse om brottsförebyggande åtgärder. Det kan exempelvis vara att polisen kontaktar kommunen om de upptäcker att belysningen inte fungerar utanför en krog där det har varit stökigt. En fungerande belysning gör det lättare att hitta en gärningsman och det kan också vara brottsförebyggande.
De vanligaste typerna av brottslighet som anmäls i Södra Ångermanland är bedrägerier, narkotikabrott, stölder och våld i nära relation. Just bedrägerier är den typ av brottslighet som ökar mest. Grova våldsbrott som skjutningar och sprängningar är mer frekvent i södra Sverige, men mer hårdföra metoder sprider sig från storstäderna.
I Härnösand har det varit några grova våldsbrott den sista tiden, som kan skapa oro. Hans Björner säger att de inte möter så mycket oro i sin vardag men att Polisen snart går ut med en trygghetsundersökning som ska ge en bättre känsla för hur trygga medborgarna känner sig, och som ska ligga till grund för verksamheten.
– Gemene man behöver inte vara orolig för att utsättas för grova brott då de sker väldigt sällan och oftast är isolerade händelser.
Och är det någon typ av brottslighet som är speciell för Härnösand?
– Att E4 går rätt genom staden ger oss en möjlighet att ertappa kringresande kriminella i samband med trafikkontroller, vilket vi också gör med jämna mellanrum.
– Vi upplever att narkotikaanvändandet ökar. Det är en mer liberal syn på narkotika, det är mer utbrett. För tio år sedan fanns det nästan inte kokain i Västernorrland men nu är det en vanlig partydrog och vi ser det varje helg.

Polisen i Härnösand
  • 2015 slogs närpolisområdena Härnösand och Sollefteå/Kramfors ihop till lokalpolisområde Södra Ångermanland med enheter för utredning, brottsförebyggande- och ingripandeverksamhet.
  • Det finns polisstationer i Härnösand, Sollefteå och Kramfors. Det samverkas dagligen över kommungränserna och med grannområdena Norra Ångermanland och Medelpad.
  • Härnösand, Sollefteå och Kramfors har en egen utredningsgrupp. Det finns fyra ingripandegrupper i området varav två i Härnösand. Dessutom bedrivs brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i nära samverkan med kommuner och lokala aktörer. Det finns två stödservicegrupper som bistår hela området administrativt och praktiskt. Det finns också funktioner som verkar i hela länet: En hundgrupp, en insatsgrupp som jobbar med svårare operativa händelser och en utredningssektion som ansvarar för utredning av grova brott.
  • Lokalpolisområdet ansvarar också för trafiksäkerhetsarbete, hittegods, pass och nationella id-kort.
  • Vid lokalpolisområdet jobbar ungefär 100 personer.
  • För mer information kring polisutbildningen hänvisas till Polisen.se.
Polisåret 2019 i siffror
  • 3 200 inkomna ärenden.
  • 41 procent av de inkomna ärendena leder till att förundersökning inleds. Kan inte brott styrkas avslutas ärendet
  • 12 procent av de inkomna ärendena redovisas till åklagarmyndigheten för bedömning om det ska gå vidare till en rättegång. Den slutgiltiga bedömningen görs till sist i domstol.
Artikeln publicerades i Yippie 10 2020 på sidan 18