Härnösands Gymnasium Yippie 2 2023

Förintelsens minnesdag uppmärksammades på Härnösands gymnasium

Förintelsens minnesdag uppmärksammades på Härnösands gymnasium den 27 januari.

Gymnasiet är pilotskola för en nykomponerad utställning om Förintelsen som visades för första gången på gymnasiet.
I grunden finns bilder och intervjuer som ingår i den uppmärksammade utställningen Speaking Memories som tidigare bara visats på ett fåtal museer och på svenska ambassader i världen. Det var Speaking Memories som fick historieläraren Johan Slettemo att kontakta Sveriges Museum om Förintelsen för att diskutera ett samarbete.
– Det här är ett oerhört viktigt ämne att uppmärksamma och prata om, inte minst utifrån de vindar som blåser i Sverige och Europa idag. Innehållet i utställningen samspelar verkligen med skolans uppdrag, säger han.

Artikeln publicerades i Yippie 2 2023 på sidan 50