Kultur & nöje Yippie 5 2016

100 år med din hembygd

I år fyller Svenska Hembygdsförbundet 100 år och det firas bland annat med en stor hembygdsutställning på Murberget. Länets samtliga hembygdsföreningar bidrar med föremål från sina samlingar. I utställningen finns till exempel ett väggur från Sidensjö helt gjort i trä, alltså även mekaniken.
– Och det fungerar, säger Margareta Bergvall, kulturarvskonsulent på Murberget.
Det finns många andra spektakulära föremål, till exempel några ben från den blåval som strandade i Arnäs 1658. De äldsta föremålen är en skida från 1000 f kr och en del av en med från en kälke som är daterad till ungefär 3000 f kr.
Det finns 63 hembygdsföreningar i länet som tillsammans har 14 500 medlemmar. Och det är en rörelse som växer.
– Ja, det startas nya föreningar. Vi lever i en omvälvande tid nu, precis som när de flesta föreningarna bildades i början av 1900-talet. I sådana tider ökar intresset för att bevara det som finns, säger Margareta.
De nyaste föreningarna jobbar snarare med kulturmiljöer än föremål och kommer att representeras med foton på utställningen som öppnar 5 juni och pågår långt in på hösten.

Artikeln publicerades i Yippie 5 2016 på sidan 12