Kultur & nöje Yippie 2 2023

En dag på museet

Text & foto Maria-Thérèse Sommar

Fler bilder:

Västernorrlands museum har funnits på Murberget i över hundra år, med sitt friluftsmuseum och sina samlingar. Huvudbyggnaden invigdes först 1994. Men museet är inte bara något som finns på Murberget, utan en organisation som verkar i hela länet, till exempel med arkeologi, byggnadsantikvarisk verksamhet, pedagogisk verksamhet och olika samarbeten med kommuner och föreningar.
En omfattande utveckling pågår i länet, men också i huvudbyggnaden i Härnösand: Två nya basutställlningar har öppnat, lekutställningen har fått ny skrud och entréplan en ansiktslyftning. Museet är en arbetsplats för runt 45 personer och här tar vi en titt på vad några av de olika yrkesgrupperna gör en vanlig dag.

Inte bara utställningar – det här gör vi också:

JENNY SAMUELSSON – Museichef
Jag har hand om över-gripande frågor kring ekonomi och verksamhetsplanering, samarbetar med andra aktörer och jobbar med utveckling av vår verksamhet. Jag är också närmaste chef för administrationen, till exempel ekonomi, HR och projektsamordning. Eftersom vi är en liten organisation är jag även med i det praktiska arbetet, som nu när vi har ett projekt för samverkan mellan kreativt företagande, besöksnäring och hur kulturarvet kan vara en resurs för dessa näringar. Vårt övergripande mål är att utveckla och tillgängliggöra kulturarvet i länet och det gör man bäst genom att mötas. Därför arbetar jag också med hela länet som arena. Min arbetsdag består mest av möten av olika slag, och det blir förstås väldigt mycket arbete vid datorn.

JONAS BYSTRÖM – Programsamordnare
Jag jobbar som programsamordnare och har även hand om öppethållandet på Fritidsbåtsmuseet. Det är framför allt på helger som vi har program, och sista torsdagen i varje månad har vi kvällsöppet. Vi samarbetar med olika föreningar och organisationer. Denna vecka har vi till exempel arkeologiföredrag, där våra arkeologer berättar om sitt arbete under förra året. Jag presenterar programmet, har kontakt med externa föreläsare och fixar även med tekniken. Här på museet har vi föreläsningar, filmvisningar, olika föreställningar – till exempel musik, teater och dans – och så har vi digitala föredrag på vår Youtubekanal.

MADELEINE NILSSON – Arkeolog
Vi gräver från maj till oktober. Resten av tiden tar vi hand om fynden, allt material, dokumenterar och skriver rapport. Just nu registrerar jag en hysterisk mängd ben som ska skickas till en osteolog, benexpert, som har en referenssamling. Benen säger något om platsen där de hittas, till exempel om man lagade mat där. Vissa av benen är fiskkotor, lätta att känna igen. Min ena kollega som även är osteolog här på museet – men inte har referenssamling – kan känna igen fler, till exempel gris, får och get. Vi är mer intresserade av den stora berättelsen, skeendet, än av enskilda fynd, men samtidigt är det ju intressant att vi till exempel har en liten tand från Norrlands äldsta häst, cirka 3 000 år gammal.

HEISSENBERGER – Byggnadsantikvarie
Jag har hand om våra egna byggnader här på området, och mina kollegor tar hand om byggnader runt om i länet. Just nu står vi i Gårdshuset, som är från 1800-talet och kom hit på 1970-talet. Eftersom det redan var 70-talsstil invändigt renoverar vi så att det passar den tiden. Golvet är original, tapeten ny men i retrostil. Att göra så lite som möjligt är alltid bra ur miljösynpunkt. Jag jobbar mycket med den här typen av renoveringar, följer upp, ser till att det blir hållbart och antikvariskt riktigt. I det här huset har man haft konferenser tidigare, och förhoppningsvis kommer det att bli så igen.

LINA ROSENQVIST, SOFIA ERIKSSON BERGSTRÖM
Museipedagog/pedagogisk utvecklare på museet
Vi jobbar med allt som har med barn och unga att göra, till exempel skolprogram, lovaktiviteter och information till lärare. Ibland åker vi ut till skolor. En gång i månaden har vi torsdagshäng för unga på museet och det har blivit jättepopulärt. Förra året fick vi i uppdrag att skapa det nya leklandet, i samarbete med forskare på universitetet som arbetar med yngre barns kreativitet. Att utgå från verkligheten men ”spejsa till det” är något som funkar bra. Här har vi saker man kan känna igen från länet, till exempel Högbondens fyr och skvadern, och en koja där man kan förvandla sig till någon annan. Hede ateljé har stått för designen.

SANDRA KLINGBERG – Antikvarie
Jag arbetar framför allt med utställningar, men även med kunskapsförmedling. Till exempel brukar jag ha visningar för bokade grupper och jobbar med olika projekt, oftast digitala. Just nu är det mest fokus på utställningar, eftersom vi håller på att bygga om basutställlningarna. Forntidsresan och Stora makter är klara, sedan kommer en tredje del som sträcker sig fram till nutid och den invigs nästa vår. Jag och min kollega Mona arbetar med innehåll i utställningarna, skriver första utkast och gör konceptdokument. Men idé och praktiskt arbete går hand i hand hela tiden.

LINNÉA SVERKERSSON
– Konservator, funktionsansvarig för utställningar

Jag jobbar mycket med våra samlingar: föremål, fotografier, arkiv, bibliotek och digitala samlingar. Främst ägnar jag mig åt föremålssamlingen och de senaste tre åren har vi jobbat mycket med våra fasta utställningar. Jag fungerar även som föremålsantikvarie och ger förslag på saker som kan vara med i utställningar. Passar föremålet? Går det att ställa ut? Jag dokumenterar, rengör och monterar i montrarna med hjälp av våra tekniker. Vi har cirka 75 000 föremål och en miljon fotografier, så det går verkligen att hitta intressanta saker i våra egna samlingar.

SOFIE MALM – Museivärd
Jag jobbar som museivärd för butik, konferens och event. Det sociala i jobbet gillar jag, att träffa alla besökare! Vårt område har även ansvar för projektledning för julmarknaden. Det här är en arbetsplats där man är duktig på att se personers olika kompetenser. Tillsammans med Christina Sollén, som är grafisk formgivare här på museet, har mina kollegor och jag fått i uppdrag att inreda entrén och det nya caféet, som öppnar i mars. Det är kul, utvecklande och kreativt att jobba tillsammans med Christina och vi tänker väldigt lika.

Artikeln publicerades i Yippie 2 2023 på sidan 23