Kultur & nöje Yippie 8 2020

Hej, vikingatiden!

Sedan den 10 augusti finns delar av Härnösand historia inläst och tillgänglig i appen Storyspot. Nio historier med fokus på vikingatiden är först ut i en satsning som projektledaren Agneta Nyholm hoppas ska växa.

Storyspot är en app där användarna själva kan lägga in berättelser kopplade till olika platser, och på så sätt göra historien tillgänglig för alla. Härnösand har hittills varit en vit fläck på kartan men genom projektet Kickstart som Agneta leder finns nu de första markeringarna på appens karta över kommunen.
Bland annat går det lyssna på historien om Vangstakvinnan, som hittades i en grav i Vangsta från år 760, och om Hovsberget i Säbrå. Totalt finns nio berättelser tillgängliga för den historieintresserade, och varje historia är mellan tre och nio minuter.
– Uppdraget från kommunen var att skapa något som kan aktivera unga, men självklart kan vet som helst som är intresserad av historia ta del materialet, säger Agneta Nyholm.
Hon har själv producerat texterna som sedan lästs in och till varje plats finns också en bild. Det går att lyssna på berättelserna hemma i soffan, men lite extra spännande och suggestiv blir upplevelsen givetvis om man söker upp platsen.
Agneta hoppas givetvis att många uppskattar berättelserna om vikingatiden i Härnösand, men också att intresset för historia och historieberättande ökar.
– Jag vill försöka få fler att engagera sig i att lyfta Härnösands historia och få personer att hjälpa till att till exempel översätta till andra språk. Med några sponsorer i ryggen skulle föreningen kunna skapa en egen Härnösandsapp och fylla den till brädden med historisk information.

Artikeln publicerades i Yippie 8 2020 på sidan 10