Kultur & nöje Yippie 9 2020

Lubbeverk kommer hem

Två konstverk av Härnösandsförfattaren Ludvig ”Lubbe” Nordström har återvänt till Öbacka. Detta efter en lika trevlig som oväntad donation.
– Det kom som en total överraskning, men vi är givetvis väldigt glada och tacksamma, säger Ludvig Nordström-sällskapets vice ordförande Jörgen Eriksson.
Konstverken som nu donerats till sällskapet är dels ett självporträtt som blev omslag till Nordströms bok ”Denna flugiga värld” (1941), samt omslagsbilden till ”Lort-Sverige” (1938), boken som fortfarande är Ludvig Nordströms mest kända verk.
De två konstverken skänktes ursprungligen av författaren till hans sista förläggare, Johannes Lindberg på KF:s bokförlag. Den som nu överlämnar verken är Lindbergs barnbarn Hans Ganander.
Som författare var Ludvig Nordström mycket produktiv och detsamma gällde hans skapande som konstnär. Han illustrerande många av sina egna böcker och ansågs vara en god konstnär även om han aldrig fick något brett erkännande. Ludvig Nordström finns till exempel representerad i Moderna museets samlingar med 28 verk.

Ludvig Nordström-sällskapets vice ordförande Jörgen Eriksson

De två donerade konstverken kommer att placeras i Ludvig Nordströmrummet på Sambiblioteket där en del förmål med Lubbe-anknytning redan finns. Bland annat Lubbes skrivbord och en exklusiv boksamling – båda gåvor som sällskapet fått ta emot under senare år.

Sällskapet har ett 80-tal medlemmar och delar årligen ut Ludvig Nordström-priset, som vartannat år går till en novellist och vartannat år till en journalist. Man delar också ut ett pris till unga författare, arrangerar novellaftnar och andra aktiviteter.
Hur mår Ludvig Nordström-sällskapet idag?
– Bra! Som alla andra ideella föreningar vill vi alltid bli fler medlemmar, men vi har en stabil styrelse och är med tanke på föreningens storlek väldigt aktiva.

Artikeln publicerades i Yippie 9 2020 på sidan 28