Näringsliv Yippie 1 2020

Ann ger djuren rehab

FYSIOTERAPEUTEN Ann Timan Fröberg har jobbat nästan hela yrkeslivet med att rehabilitera människor. Under några år har hon vidareutbildat sig med inriktning på djur. Sedan den 1 december arbetar hon med rehabträning för hundar, hästar och katter i egna företaget Fysiomovement.
– Det finns en stor efterfrågan på djurrehab idag och jag tror att det kommer att växa, säger Ann.
Veterinärvetenskapen utvecklas och det görs fler operationer idag. Djurägarna blir mer medvetna om att fler tillstånd går att behandla och de är också mer benägna att satsa pengar på att få sina djur friska.
Ann Timan Fröberg har de senaste åren arbetat bland annat på djursjukhuset i Sundsvall och på timbasis hos Kusthöjdens veterinärklinik. Nu har Fysiomovement flyttat in i lokaler på Kusthöjdenområdet och arbetet består i princip av två delar:
Rehablitering på remiss från veterinär där husdjuret genom övningar får hjälp att återhämta sig efter skada eller sjukdom.
Friskvård som syftar till att bibehålla god hälsa hos djuret. Friskvården utförs i form av kurser, träningar och friskvårdsbedömningar. Friskvårdsinsatser kräver ingen remiss.
De flesta patienterna är fortfarande hundar, men allt fler kattägare vill ha hjälp med sitt djurs hälsa. Ann Timan Fröberg siktar också på att utveckla arbetet med hästar.
Hon arbetar en dag i veckan i Sundsvall, men finns övrig tid i Härnösand och gör även hembesök.

Artikeln publicerades i Yippie 1 2020 på sidan 16