Näringsliv Yippie 02 2024

Börsnoterade AFRY växer

Text Olof Wigren Foto Frida Sjögren

Fler bilder:

På bara några år har ingenjörsfirman AFRY gått från sju till 18 medarbetare i Härnösand.
– Vi vill bli ännu fler för att kunna fortsätta vår positiva utveckling, men utmaningen är att attrahera rätt kompetenser när så många företag har samma behov som vi, säger projektledaren Åke Olsson.

Den sköna atmosfären på House Be i gamla Tobaks är dock ingen nackdel.
– Här trivs vi, säger Åke och visar runt i de fräscha lokalerna där han och hans kolleger har sina kontor.

De finns på skilda våningsplan men träffas flera gånger om dagen.
– Det är inspirerande att jobba här och att dagligen träffa, inta bara varandra utan även människor från andra företag och branscher. Det finns bara fördelar med det och det tror jag också kan vara en styrka för oss när vi vill knyta duktiga personer till oss.
För börsnoterade AFRY vill växa.
Eller, rättare sagt, fortsätta att verka.

Här är det på sin plats att berätta om vad AFRY är och står för. Och för att göra det backar vi nästan 130 år tillbaka i tiden.
År 1895 bildades Södra Sveriges Ångpanneföreningen i Malmö. Detta när ägarna av ångpannor och tryckkärl inte längre kunde acceptera den höga nivån av olyckor. 1897 bildades Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening. Föreningarna ägnade sig initialt åt besiktningar i förebyggande syfte.
1964 fusionerades de båda föreningarna till Ångpanneföreningen – som sedermera kort och gått blev ÅF – och över tid hade verksamheten breddats.

I Finland startade 1958 en man vid namn Jaakko Pöyry i sin tur en ingenjörsbyrå tillsammans med en kollega, men rätt snart hoppade kollegan av. Han hängde helt enkelt inte med i vare sig Jakkos tempo eller idéer.
Jaakko Pöyry, som börjat som sommarpraktikant på SCA i Svartvik söder om Sundsvall, byggde upp ett bolag som etablerade sig över hela världen.

Pöyry nådde sina framgångar inom massa– och pappersindustrin, men även inom miljöområdet, byggindustrin och energibranschen.
– Pöyry och ÅF jobbade inom samma områden och när bolagen slogs ihop 2019 innebar det att ÅF, som till skillnad mot Pöyry mest varit verksamt i Sverige och Norden, gick in i en koncern som etablerat sig på flera kontinenter, förklarar Åke Olsson.

AFRY är ett av Nordeuropas största ingenjörsföretag.
– Vi är en global koncern som månar om lokal närvaro. Vi har experter och experttjänster i olika delar av världen, som vi kan använda oss av när vi jobbar med kunder till exempel här i Höga Kusten.

Att slå ihop två bolag från två olika länder och med skilda arbetskulturer krävde en del jobb, för att få allting på plats.
En liknande process har det varit för AFRY i Härnösand – ett av koncernens 102 kontor i Sverige – att mer än dubbla sin personalstyrka och skapa en stark enhet av medarbetare med olika bakgrund, från olika företag.
– Men vi har lyckats väl, säger Åke, och återigen; att vi finns här på House Be har bidragit till att det har gått så pass smidigt.
AFRY har flera olika arbetsområden, eller divisioner, där mycket är inriktat på hållbarhetsomställning.
– Vi erbjuder bland annat ingenjörs– och designtjänster, rådgivning, digitala tjänster, mjukvara och att bidra till genomförandet av investeringsprojekt.

I Härnösand finns specialister inom tre områden; arkitektur, processindustri och HVAC (värme, ventilation och luftkonditionering).
– Det händer mycket, inte bara i Härnösand utan även i närområdet. Och då tänker jag inte bara på bygget av det nya Riksarkivet, Hotell Hernö Gin och allt som planeras i Torsboda utan också på det omfattande projekt som startats på kraftpappersbruket Mondi Dynäs strax norr om Kramfors. Där är AFRY involverat, berättar Åke.

Mondis projekt heter Aurora och kommer både att förlänga fabrikens livslängd med minst 40 år, minska miljöpåverkan och höja kapaciteten.
Till AFRY:s andra lokala uppdragsgivare och samarbetspartners hör Hemab, Härnösands kommun, Kramfors kommun, SCA Bionorr, Agtira och Absolicon.

Åke Olsson har haft en lång yrkesbana. Den startade på Utansjö bruk – ”jag är född och uppvuxen i Utansjö, så det föll sig rätt naturligt” – men fortsatte 2003 på Valmet i Sundsbruk och hos andra arbetsgivare, innan han 2019 kom till AFRY. Detta just då ÅF och Pöyry gått samman.
– Jag började på kontoret i Sundsvall men sen kom jag hit och det var ju i dubbel bemärkelse som att komma hem, säger han och skrattar.
Nu har han max tio minuter från hemmet i Solumshamn till arbetsplatsen.
– Min roll på kontoret är den som projektledare inom el och automation och jag sysslar även med försäljning.
– Det är en perfekt kombination för mig, att dels kunna använda de kunskaper och erfarenheter jag har skaffat mig och att dels att få träffa många människor och bygga kundrelationer.

Åkes kontaktnät är omfattande.
Inte enbart beroende på alla år i olika företag och branscher.
Hans tid som fotbolls– och innebandyspelare har också en del i det.
– Jag har haft lätt för att lära känna människor och det har jag haft stor nytta av. Många kontakter är en stor tillgång i olika sammanhang, det är bara att konstatera det.

För att AFRY ska kunna fortsätta sin positiva utvecklingsresa, både lokalt och globalt, måste det bli ännu framgångsrikare på att attrahera specialistkompetenser.
– Det finns för få människor med rätt kompetenser för att tillgodose det behov som vi och massor av andra aktörer har, konstaterar Åke Olsson.
– Vi behöver, för att ge några exempel, både arkitekter, ingenjörer och konstruktörer specialiserade på olika områden.
Koncernen har emellertid ett mycket gott anseende.

I en undersökning bland unga yrkesverksammare forskare har AFRY rankats som en av landets tio mest attraktiva arbetsgivare.
– Här kan människor utvecklas och vi jobbar även målmedvetet med inkludering och ökad mångfald.
– Generellt är delaktighet och trivsel något som prioriteras högt här. Sedan strävar vi ständigt efter att få fler kvinnliga medarbetare.

Åke Olsson säger att AFRY också har något som kanske gör det unikt:
– Vi har en service som gör att konsulter och konsultbolag kan registrera sig på en partnerportal som kan nås via vår hemsida. Man skapar en kompetensprofil och bli sedan godkänd av AFRY om allt ser okey ut efter kvalitetssäkringsprocess.
– Tack vare partnernätverket kan vi både hitta lämpliga underleverantörer i olika projekt och i vissa fall rekrytera nya medarbetare.

För Åke Olsson, som fyller 60 år nästa gång, råder ingen brist på arbetsglädje.
– Jag har ett spännande och utvecklande jobb i den stad som jag älskar. Gillar att gå till jobbet, att jobba i team, ha kundkontakter, sälja och vara en del av något stort men ändå känna den nästan familjära stämningen på arbetsplatsen.
Det breda och varma leendet som följer på det förstärker intrycket av en man som absolut inte önskar sig någon annanstans.

ÅKE OLSSON

ÅLDER: 59
FAMILJ: Ja
BOR: Solumshamn
YRKE: Projektledare El och Automation på Afry
FRITIDSINTRESSEN Sport, jakt och bilar
FAVORITPLATS Härnön och Solumshamn
DET BÄSTA MED HÄRNÖSAND Nära till allt och naturen

MER FAKTA OM AFRY

GRUNDAT: Efter en sammanslagning mellan svenska ÅF och finska Pöyry för fem år sedan. Hette först ÅF Pöyry men bytte kort efter sammanslagningen namn till AFRY
ANSTÄLLDA I KONCERNEN: Cirka 19 000
LÄNDER DÄR AFRY HAR KONTOR ELLER PROJEKT: Fler än 100
OMSÄTTNING: 24 miljarder kronor

Artikeln publicerades i Yippie 02 2024 på sidan 46