Näringsliv Yippie 6-7 2023

HÄR ÄR ALLA BYGGPROJEKT – JUST NU

BYGG BOOM 2.0

Text Lennart Lundberg

Fler bilder:

Det händer massor i Härnösand. Byggen är på gång både av företag och myndigheter. Samtidigt planeras många nya bostäder. Något som är nödvändigt inte minst när satsningarna i Torsboda ska bemannas och många säkert kommer att välja att bosätta sig i Härnösand.

1. BATTERIFABRIKEN TORSBODA
Västernorrland har god tillgång till el… och den är grön. Något som efterfrågas i hela världen. Det är en av de främsta orsakerna till den nya fabriken i Torsboda hamnar där den hamnar när det kinesiska företaget PTL vill etablera sig i Torsboda De tre kommunerna Timrå, Sundsvall och Härnösand som finns bakom satsningen räknar med 1 900 jobb i Torsboda. Dessutom massor med indirekta arbetstillfällen. Torsboda är Västernorrlands enda industriområde som klarar alla nya krav för grön omställning .

2. DET NYA HOTELLET
Nu är bygget det nya hotellet för fullt. Rekryteringen av personal har också startats. Det nya hotellet är ritat av Arkitekterna Krook & Tjäder och kommer att byggas i nio våningar på Kanaludden i Härnösand. Med 128 rum, flera barer, restaurang samt konferensanläggning med sju lokaler och kapacitet upp till 225 personer Om allt går som det ska blir det invigning i slutet av 2024.

3. SKATTEVERKET OCH RIKSARKIVET
Nu är bygget av lokaler för Riksarkivet och Skatteverket i full gång. Byggnaden blir så stor så det blir inga andra etableringar på detta industriområde. Arkivet ska vara på 3 000–4 000 kvadratmeter och ha plats för 20–30 medarbetare. För Riksarkivets del blir ett cirka 30 000 kvadratmeter stort arkiv vilket innebär att man lämnar gamla ”Vanföret” för större och modernare lokaler tillsammans med Skatteverket.

4. RASTAS SATSNING VID SÖDRA BROFÄSTET
Det har varit rätt tyst om Rastas etablering under de senaste månaderna. Men Rasta arbete med att fullfölja planerna om en ny anläggning vid Högakustenbrons södra brofäste fortsätter. Företaget planerar att bygga restaurang, mötesplats, hotell och ställplatser för både husbilar och yrkestrafik. Anläggningen ska bli en knutpunkt och ligga i ett område precis där E4 och Riksväg 90 möts. Det planeras också för en bemannad bensinstation. Det blir antingen Preem eller OKQ8. Båda företagen har Rasta ett samarbete med. Detta blir Rastas nordligaste anläggning. Den hittills nordligaste ligger i Tönnebro mellan Söderhamn och Gävle.

5. NYBRON OCH UTSPRÅNGSKAJEN
Nu är det klart att kommunen tänker renovera Utsprångskajen. Åren 2024–2026 ska kajen renoveras till en modern kaj som kan komplettera djuphamnen och ta emot mindre fartyg. Samtidigt kan själva kajen bli en mötesplats för Härnösandsbor och besökare. Sedan fortsätter arbetet bland annat med att bygga en ny Nybro i gammal stil. Den nuvarande bron invigdes 1937 och behöver ersättas av en ny. Bygget beräknas, enligt kommunen pågå 2024-2026. Samtidigt pågår ett arbete med att omvandla hela Skeppsbron till bli ett attraktivt marint och grönt stråk från centrum och ända ut till Sälsten.

6. NY CAMPING SMITINGEN
Det blir en ny camping ska göra Smitingen än mer attraktivt. Bygget startar efter att Smitingens högsäsong tar slut i höst. Det är det franska företaget Huttopia som ska bygga och driva en ny camping med naturfokus på Smitingen i Härnösand. Det kan bli en året runt-camping. Grundidén är att erbjuda naturnära men samtidigt bekväma upplevelser i specialdesignade stugor eller tält i naturmaterial, så kallad glamping, men även vanliga tältplatser. Huttopia är specialister på hållbara campingar som ligger inbäddade i natursköna områden. Och så blir också den nya campingen på Smitingen.

7. MER SALTVIK
Ännu fler butiker kan vara på gång till Saltvik. Bolaget RED Zalina VI AB vill undersöka möjligheten att etablera ett handelsområde för sällanköp på Saltvikshöjden i Härnösand. Exploatören vill skapa en handelsplats för 3 – 4 företag. Affärsidén bygger på att samla flera aktörer på samma ställe så att de kan dra nytta av varandra. Företaget arbetar med att ta fram butikslokaler till olika butikskedjor.
Om etableringen blir av innebär det att Jysk, Mio Möbler och flera byggvaruhus får sällskap av fler butikskedjor i området som ligger på samma sida om E4 som Jysk och byggvaruhusen. Alldeles i närheten av Saltviks halkbana. Dessutom har Härnösandsföretaget Logosol köpt 22 000 kvadratmeter på Saltvikshöjden. Om allt går bra så är bygget av en ny anläggning på 5000 kvadratmeter igång i slutet av 2023 eller i början av 2024.

8. EDMO LIFT
EdmoLift satsar i storleksordningen 70 miljoner i en ny och modernare produktionsanläggning med en mer automatiserad maskinpark i Härnösand. En investering, som, enligt företaget, säkerställer konkurrenskraften i 10–15 år.

9. NY DOMSTOLS-BYGGNAD
Bygget av en ny tingsrätt i den gamla seminariebyggnaden har tagit ett kliv framåt. Detta när kommunen sålt marken till det bolag som ska bygga den nya tingsrätten. Den stora huvudbyggnaden blir kvar men några av de mindre tillbyggnader försvinner när tingsrätten får domstolslokaler och kontor i en ny byggnad bakom den gamla byggnaden. Det är ännu inte klart vad som händer med förvaltningsrätten som också ska flytta. Antingen med tingsrätten eller till andra lokaler, förhoppningsvis i Härnösand.

10. 70 NYA STATLIGA ARBETSTILLFÄLLEN
Nu gör regeringen slag i saken och tänker flytta statlig verksamhet från fyra myndigheter i Stockholm till Härnösand. Det handlar om 70 årsarbetskrafter och tjänsterna är kopplade till Skolverket, Socialstyrelsen, Sida och Kammarkollegiet. Specialpedagogiska skolmyndigheten blir värdmyndighet åt Kammarkollegiet, Socialstyrelsen och Skolverket ska lokalisera delar av sina respektive verksamheter. Men även tjänster på Sida ska omlokaliseras till Härnösand.

 

BUBBLARE

BOSTÄDER PÅ GÅNG
Härnösand kommun planerar för 2000 nya bostäder. Det handlar bland annat om bostäder på Nickebostrand, Talgoxevägen, Lövudden, Torsvik, Kronholmen, Kattastrand, Nickebo, Solum, Sälstens udde, Utsikten, Svanen Sjukhusområdet, Skeppsbron och Seminariet.

Artikeln publicerades i Yippie 6-7 2023 på sidan 48