Härnösand Yippie 5 2016

En fasad som går till historien

Nu står residenset naket och väntar på att putsas om. Senast det hände var 1973 och innan dess 1929-30, när residenset genomgick en stor renovering. Det var också då det fick den gula färgen. Vid den senare omputsningen 1973 ersattes kalkbruket med kalkcementbruk, men nu ska allt återgå till det gamla. Färgen ska bli vit igen och fasaderna ska putsas med kalkbruk.
– Det är bättre på flera sätt. Dels blir det inre lagret starkare än det yttre, dels tar kalkbruket upp och avger fukt på ett annat sätt. Med kalkcement är risken stor att man stänger inne fukten, säger byggledaren David Pettersson på Byggkultur.

Artikeln publicerades i Yippie 5 2016 på sidan 11