Näringsliv Yippie 11 2020

Nyb(r)yggaren

Foto Anders Eliasson

Jon Hillgrens Hernö Gin blir med hotell

Hotell Hernö Gin AB har tecknat en markanvisningsavtal med Härnösands kommun som gör det möjligt att bygga hotell på Kanaludden.
– Nu kör vi full fart, säger Hernö Gins vd Jon Hillgren.

Patrik Attini vid Hotell Södra Berget skulle i sina ursprungliga planer inviga ett nytt hotell på Kanaludden i Härnösand december 2017, men processen drog ut på tiden. Den prisbelönta ginproducenten i Dala, Härnösand, ska nu förverkliga planerna och Attini intar en rådgivande mentorsroll i projektet.
Hernö Gin ser ett stort behov av hotellrum samt konferensfaciliteter i Härnösand och vill tillföra regionen fler upplevelser och besöksanledningar med ett koncepthotell för Hernö Gin. Det kommer att ha 120 rum, konferensavdelning, restaurang och bar.
Hernö Gin har i dag cirka 3000 besökare årligen, varav merparten kommer från andra orter. Innan covid-19-pandemin slog till var ambitionen 10000 för det här året.
– Vår långsiktiga plan att utveckla Härnösand och Höga Kusten till en internationell destination för ginskapande och ginupplevelser kräver fler hotell i paritet med Hernö Gins varumärke. Dessutom vill vi vara med och bygga en livskraftig region och destination genom att skapa arbetstillfällen och reseanledningar. Därför går vi in i det här projektet, säger Jon.
Hotellets gestaltning kommer att följa kraven i detaljplanen. Hotellet kan vara max nio våningar, allmänheten ska ha åtkomst till området runt hotellet, det kan bli en gångkorridor till simhallen och att de två nedersta våningarna ska vara inglasade för att kunna behålla siktlinjen.
En del av formen på hotellet är fastlagd, men Hernö Gin önskar också att det ska gå i linje med konceptet Hernö Gin. De har anlitat Arkitekterna Krook & Tjäder för att rita hotellet.
Är det något som kan hindra planerna nu?
– Nej. Detaljplanen har vunnit laga kraft, säger Hillgren och han tillägger att målsättningen är att hotellet ska kunna öppnas i slutet av 2022.
Han tror det är ett realistiskt mål.
Överklaganden av detaljplanen har bromsat hotellplanerna, men i september 2019 godkände Mark- och miljööverdomstolen Härnösand kommuns detaljplan.
Det som dröjer är Kammarrättens prövning av tjänstekoncessionsärendet i förbindelse med kommunens avtal med Attini Hotel AB om nyttjandet av simhallen.
– Den är inte vi involverad i, vi är inte part i det målet. Vi vet inte i dagsläget hur vårt samarbete med simhallen kommer att se ut, men det kommer att vara ett samarbete och det kommer att lösa sig, säger Hillgren.
Hernö Gin investerar 10 miljoner kronor i destinations- och upplevelsehotellet i Härnösand, som beräknas kosta 125 miljoner kronor.
– 125 miljoner är en summa som kommer från tidigare projektering och jag tror att det fortfarande är en realistisk uppskattning, säger Hillgren.
Lokala eldsjälar står för resten av investeringen.
–  Just nu är det bara en vecka sedan vi fick tecknat avtal om markanvisningen, men efter att det blev känt har både företag och privatpersoner visat ett stort intresse för att vara med. Det är för tidigt att säga vilka det blir, men det är bekanta ansikten för många, avslutar Jon.

 

Hernö Gin har investerat i ytterligare en destillationspanna som kommer att öka destilleriets kapacitet från 400 000 flaskor till 800 000 flaskor om året. Den 17 november kom den nya pannan till produktionslokalerna i Dala, Härnösand, där destillatör och ansvarig för smakupplevelser Magnus Ernstsson (från vänster), vd och grundare Jon Hillgren samt provningsledare Johan Unander Jansson stod inför utmaningen att få pannan på plats i destilleriet.

Artikeln publicerades i Yippie 11 2020 på sidan 24