Näringsliv Yippie 6-7 2021

Satsar på koldioxidlagring

Försäkringskonsult är det första Härnösandsföretaget som stödjer Timråföretaget Nordic Dac Groups arbete med att bygga upp underlaget för koldioxidlagring för att världen ska nå sitt mål om nollutsläpp. Försäkringskonsult har redan satsat på flera miljöåtgärder och klimatkompensation är nästa steg. Försäkringskonsult tycker det är ett bra sätt att ta miljöansvar.
– Vi är med och stöttar finansiellt genom att köpa in det vi själva inte kan ta bort i vår ­verksamhet. Det vill säga det koldioxidavtryck som vår verksamhet orsakar, säger bolagets vd Andreas Jansson.
Att stötta Nordic Dac Group var ett alternativ som dök upp.
– Vi tyckte det var ett väldigt bra initiativ som kom från en entreprenör i regionen. Det kändes ganska naturligt att få vara med och stötta det. Kan vi i vår lilla verksamhet här komma ner på noll, är det något att kunna vara stolt över, säger Jansson.
Inte alla håller med om att koldioxidlagring kan stoppa upp den globala uppvärmningen, och menar att den kostsamma tekniken är en förevändning för att inte minska utsläppen. Men till exempel FN:s klimatpanel menar koldioxidlagring är nödvändig för att nå världens klimatmål och för att kunna begränsa den globala uppvärmningen. Det finns idag få stora anläggningar i världen för geologisk lagring av koldioxid, men flera projekt är under utveckling.
– För att samhället och vi globalt ska kunna komma ner på netto noll så behöver det utvecklas nya tekniker. Någon måste vara först och hjälpa till med det här och stötta dem som försöker att åstadkomma stora förändringar, säger Jansson.

Artikeln publicerades i Yippie 6-7 2021 på sidan 19