Podd Yippie 11 2023

”Den bästa skolan är den eleverna vill gå till”

Text Dag Jonzon Foto Kenneth Zetterlund

Lyssna till vad rektor Sara Mattson och lärarna Daniel Gerzén och Maria Hinders har att säga i novemberversionen av härnösandspodden.se

1. FLERA TUSEN GÅR I SKOLAN
På Härnösands Gymnasium och kommunens nio grundskolor går flera tusen barn och ungdomar i skolan varje dag. Det är en skolvärld som förändras lika snabbt som samhället förändras.
– Det är lätt att glömma det och tänka på sin egen skolgång som för många ligger flera decennier tillbaka i tiden, påminner Sara Mattson, som är gymnasieläraren som tog steget och blev rektor för Gerestaskolan med 373 elever.

2. ÅRETS LÄRARE TVÅ ÅR I RAD
Daniel Gerzén, jobbar på Brännaskolan, och har blivit utsedd till Årets lärare i Härnösand år 2021 0ch 2022, nominerad av några av skolans elever.
– Det är klart man växer några centimeter och känner sig glad och hedrad, säger Daniel, men betonar att det finns många, många fler lärarkollegor som lika väl kunnat få utmärkelsen Årets lärare.
Det finns inget enkelt recept för att bli en bra lärare. Det handlar om att möta sina elever, uppskatta diskussioner, väcka deras engagemang och nyfikenhet.
– Är jag intresserad av mina ämnen, smittar det av sig, konstaterar Daniel, som undervisar i matematik och samhällsorientering., som är ett gemensamt namn för Geografi, Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap (SO).

3. UPPDRAG MATEMATIK
Maria Hinders kom till Härnösand för handbollens skull, gick Lärarhögskolan och blev kvar som lärare. Hon lär ut NO-ämnen, det vill säga Kemi, Fysik, Biologi och Teknik samt matematik
– Jag brinner för grupputveckling och att laget ska prestera. Det har jag tagit med mig från handbollen in i klassrummet. Jag vill att jag och mina elever ska vara bäst och jag trivs med barnen på Gerestaskolan.
– Jag har också fått ett särskilt uppdrag att se vad som behövs för att kommunens skolor ska prestera bättre resultat i matematik.
– Vi ligger tyvärr under riksgenomsnittet och jag arbetar med en femårsplan för att se hur vi ska kunna förbättra elevernas matematikkunskaper, säger Maria.

4. DEN DIGITALA SKOLAN
Alla tre är överens om att datorer, appar, digitala verktyg har gjort mycket av jobbet lättare och bättre. Både för elever och lärare.
– Vi ska kunna hantera den digitala världen och ta del av vad som är bra och relevant, säger Maria, som ser mellanstadieelever som är fenomenala på programmering.
– Vi är i underläge vad handlar om att hantera den nya tekniken, säger Daniel, som ibland får be elever om hjälp i stället för tvärtom.
– Men vi samlar in alla mobiler, låser in dem under skoldagen, och jobbar för att skapa bästa möjliga studiero i klassrummet.

5. GE OSS MÖJLIGHETER
Det var stora lärarprotester i kommunen i våras. Löften från politiker att hålla emot väntande nedskärningar.
Alla tre är överens om att skolan i Härnösand är underfinansierad, att löftena från i våras ser ut att svikas, att skollokaler behöver rustas upp för att motsvara dagens och framtidens krav från, lärare, elever och föräldrar

Artikeln publicerades i Yippie 11 2023 på sidan 58