Podd Yippie 5 2023

Härnösandspodden med Dag Jonzon möter

Knapp Britta Thyr

Text Dag Jonzon Foto Martin Sundqvist

1. KNAPPGÅRDEN I DALARNA
Knapp Britta får ofta frågan varifrån namnet Knapp kommer. Hon bär det efter sin farfar och sina föräldrar Knapp Bertil och Knapp Anna Eriksson, båda välkända härnösandsbor. Namnet är taget efter Knappgården i Finnbackaby i Dalarna. Så förs traditionen vidare och blir en påminnelse om spelmanssläktens rötter på en gård mellan Bingsjö och Rättvik.

2. FAGOTT – INTE FIOL
Musiken har alltid funnits i Knapp Brittas familj. Trots spelmanspåbrået blev inte fiolen förstahandsvalet utan fagotten det instrument som fångade Britta förutom sången. Med Knapp Britta har Härnösand ett kommunalråd som är uppvuxen på Brännan, har barn i samma skola som hon själv gick i, Brännaskolan, och som upplevde livet i scouterna och andra föreningar som ung.

3. LOKAL GLOBAL OCH FLERSPRÅKIG
Knapp Britta har gjort som många ungdomar gör. Lämnade och kom tillbaka. Först blev det fyra år på Västanviks Folkhögskola i Leksand för att utbilda sig till teckenspråkslärare och dövblindtolk. Sen fortsatte resan till Göteborg. Resultatet blev en kandidatexamen i Global utveckling, hon träffade sin man Johannes och första barnet föddes. Nu stod valet mellan Bollnäs i Hälsingland eller Knapp Brittas Härnösand som blev vinnaren. Ett val familjen fortfarande älskar.

4. RÅDHUSAVTALET
Precis som i rikspolitiken finns ett avtal mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. De var inte Tidö slott utan Rådhuset som blev platsen där det lokala samarbetsavtalet mejslades ram. Det är viktigt med tydliga skrivningar för fyra partier om vad överenskommelsen att leda kommunen ska handla om och prioriteras för att samarbetet ska fungera. I lokalpolitiken är jag pragmatisk, säger Knapp Britta för att det ska fungera, men jag ser att vi behöver en annan tillväxtfilosofi och ekonomi om vi ska skapa ett hållbart samhälle som inte bara handlar om oss utan våra barns framtid.

5. SAMARBETSKLIMATET
Hittills är Knapp Britta nöjd med hur det fungerar att samarbeta lokalt och ser att det inte alls är samma spänningar som på riksplanet. Kommunerna har stora utmaningar med budgetar som det måste skäras i trots att behoven i skola, vård och omsorg är mycket större än vad det finns ekonomi för. Det är därför så många politiker ställer hoppet till den gröna omställningen och nya klimatsmarta industrier i Torsboda. Knapp Britta lyfter fram landshövding Berit Högman som in sin roll skapat ett nytt och tillitsfullt samarbetsklimat i regionen när det gäller Torsboda och andra utmaningar i länet.

6. VARFÖR?
I dragkampen om att locka nya invånare till jobben och kommunerna har Härnösand två ess att visa fram enligt Knapp Britta. Det ena stavas ”ett starkt varierat kulturutbud”, unikt för en kommun i Härnösands storlek. Det andra är närheten till fantastisk natur med skog, hav och Smitingen som porten till världsarvet Höga Kusten.

KNAPP BRITTA THYR

ÅLDER 39
GÖR Kommunalråd (mp)
FAMILJ Make Johannes, tre barn
BOR Härnön
INTRESSEN Musik, kultur, politik och samhällsförändring

Artikeln publicerades i Yippie 5 2023 på sidan 52