Podd Yippie 11 2022

Härnösandspodden med Dag Jonzon

möter Hibo och Jasenko

Text Dag Jonzon Foto Martin Sundqvist

Fler bilder:

1. PÅ VÄG MOT 30 ÅR I HÄRNÖSAND
Året var 1993 när Hibo Abdullai flydde från Somalia via Addis Abeba i Etiopien och landade i Sverige. Jasenko Omanovic lämnade Banja Luka och kriget i Bosnien samma år och nu kan de se tillbaka på snart 30 år som härnösandsbor. Det är två politiskt engagerade vänner som brutit upp från sina hemländer, men hittat vägar att påverka samhällsutvecklingen även i Sverige. Hibo som miljöpartist och Jasenko som socialdemokrat. Nu har de lämnat sina politiska uppdrag för att ge andra plats i kommunfullmäktige och riksdag.

2. LYCKLIGA BARNDOMAR – SEN KOM KRIGET
De berättar båda om hur enkelt och bra livet var för dem när de var barn. Det var innan krigen bröt ut. Hibo fick sitt ben sönderskjutet som 12-åring i huvudstaden Mogadishu och tvingades amputera ett ben under knäet. I flera år levde hon utan hjälp och den första protesen hon fick vägde 7 kilo. Först i Sverige fick hon bättre hjälpmedel. Jasenko säger att varje flykting har sin flyktingupplevelse inom sig även om livet går vidare och blir bra på många sätt. Nu är det kriget i Ukraina som engagerar de två och väcker fasasansfulla minnen till liv, men också en förståelse om hur viktigt det är att kämpa för en fredlig värld.

3. 5 i 12 – NÖDVÄNDIG RÖRELSE I DAGENS VÄRLD
Det är genom 5i12-rörelsen som de har träffats. I dag är Jasenko ordförande och Hibo en av styrelseledamöterna. Det har aldrig varit viktigare än idag att fortsätta utveckla den mötesplats som 5i12 utgör och som gör att människor från olika kulturer kan bli inkluderade i samhället och lära av varandra s historia och kulturer. Öka toleransen för varandra och motarbeta rasism och okunnighet.

4. NÄSTA STEG EFTER POLITIKEN
Hibo är klar på den punkten. Det är inte politiken hon lämnar utan platsen i kommunfullmäktige. Jag fortsätter engagera mig för de utsatta, särskilt barnen. Jasenko är lika tydlig. Efter att ha varit riksdagsman sedan 2006 fortsätter samhällsengagemanget, men han vet ännu inte riktigt vad han kommer att jobba med.

5. ALLTID HÄRNÖSAND
Efter snart 30 år som härnösandare undrar jag hur framtiden ser ut för dem och deras familjer. Jag är en härnösandstjej skrattar Hibo och ser tillbaka på en fin uppväxt i sitt andra hem som var gruppboendet Semret.
Jasenko och hans hustru Diana är ensamma kvar i sitt hus, men de har inte heller tänkt lämna Härnösand, som blev deras första och enda hem efter att ha landat i Sverige 1993.

Artikeln publicerades i Yippie 11 2022 på sidan 57