Härnösand Yippie 12 2019

Profilen: Mats Haglund

Foto Pawel Maronski

Mats Haglund har arbetat med människor i annorlunda livssituation i nästan hela sitt yrkesliv. Sedan drygt ett år tillbaka är han direktor på Vårsta Diakoni.
– Smekmånaden är väl över nu, men jag tycker fortfarande att det här är det roligaste jobb jag har haft!

Många Härnösandsbor förknippar fortfarande Vårsta med diakonutbildningen, men den är borta sedan många år. Istället har andra verksamheter utvecklats och vuxit. Och så kommer det att fortsätta, menar Mats Haglund. ”Det enda vi vet säkert om framtiden är att den innebär förändringar. Det gäller att se möjligheter istället för risker. Våga tro på möjligheterna! Så ser jag på det. Och det är mer än fråga om livsinställning än någon kunskap om exakt vad framtiden bär med sig.”

 

Kontoret finns på Lönegrensvägen i Härnösand, och i Härnösand tillbringar han i snitt ungefär fyra dagar i veckan. Familjen bor fortfarande kvar i Rättvik i Dalarna. Det innebär en nätt pendlingsväg på närmare 35 mil, men Mats Haglund är van. Långa perioder i livet har han pendlat långt till jobbet.
– Jag tror att jag har lite resandeblod i mig, jag vet inte om det har med det att göra. I alla fall så har jag upptäckt att jag mår ganska bra av att inte bo där jag jobbar.
Inför anställningen på Vårsta tog han ändå ett snack med frun och den sista hemmaboende sonen. Flytta till en ny stad? Svaret blev till slut nej, så nu är Mats halvtidshärnösandsbo – och trivs jättebra.
– Jag tycker att Härnösands format är perfekt. Det är en lagom ”småstor” stad. Det har gått snabbt att få goda kontakter och det är en trevlig stad.
Stiftelsen Vårsta Diakonigård har funnits sedan 1912. Verksamheten har förändrats mycket genom åren, men det finns idag en stor och bred kompetens när det gäller arbete med människor som lever i utsatthet eller genomgår kriser. Det här är precis det fält som Mats själv alltid lockats av.
– Mitt intresse för människor i annorlunda livssituationer väcktes redan under studietiden i Uppsala. Jag läste juridik, men extraknäckte som ordningsvakt på rättspsyk och akutmottagningen och mötena i det jobbet… de väckte något.
Efter juridikexamen arbetade han med personal- och utvecklingsfrågor hos Securitas innan han 1993 påbörjade sin diakonutbildning. Han beskriver det som en vilja att förändra sin livsresa, och efter att ha vigts till diakon och sedermera även terapeut har han arbetat med utsatta människor i många olika roller. Inom Hela människan, en organisation för socialt arbete på kristen grund; som fältarbetare i Stockholm; på behandlingshem och som socialsekreterare. Bland mycket annat.

”Jag har några saker som jag alltid haft med mig. Det ena är att utanförskap inte skrämmer mig. Det andra är att jag tror på det goda samtalet – jag försöker möta alla människor förutsättningslöst.

Tunga och slitsamma jobb skulle många säga. Oändligt intressanta och givande, tycker Mats.
– Jag har några saker som jag alltid haft med mig. Det ena är att utanförskap inte skrämmer mig. Det andra är att jag tror på det goda samtalet – jag försöker möta alla människor förutsättningslöst. Jag har ingen dold agenda, jag utgår alltid från att den jag möter vill mig gott och att varje möte har sin egen inneboende positiva kraft.
Jobbet på Vårsta är som sagt det bästa Mats Haglund har haft, och anledningen till det är medarbetarna: ”Otroligt kompetenta och positiva, jag behöver bara se till att vara tydlig och hålla dem på gott humör, haha!”
Han är stolt över verksamheten på Vårsta, men en sak vill Vårstas direktor absolut förbättra.
– Vi behöver bli ännu bättre på att berätta vad Vårsta kan erbjuda. Vi vill vara en tydlig aktör i samhället och vi vill bli mer kända av Härnösandsborna, där har vi en del jobb att göra, även om vårt eget ekologiska Café och bageri Syster ester är känt av många.
Utöver statligt finansierade projekt, uppdrag åt bland andra Region Västernorrland och Svenska kyrkan erbjuder Vårsta idag exempelvis familjerådgivning med utbildad och certifierad personal, men under 2020 vill Mats Haglund erbjuda mer: prep-kurs för samtal som förebygger konflikter och missförstånd i familjesituationen, rehab, retreat, kurser i livsåskådningsfrågor och självkännedom, seminarier…
– Vi kommer att släppa en kurskatalog under våren där en hel del av kurserna kommer att vara öppna även för allmänheten. Det kommer att hända mycket på Vårsta under 2020, säger Mats Haglund.

Mats Haglund

ÅLDER ”62 år ung”
FAMILJ ”Fyra barn och samma fru
som jag varit gift med i 35 år”
BOR Rättvik, och Härnösand på
veckorna
GÖR Direktor på Vårsta Diakoni

Artikeln publicerades i Yippie 12 2019 på sidan 14