Reportage Yippie 6-7 2022

Framtidstro

Hållbarare Härnösand

Text Lennart Lundberg Foto Frida Sjögren

Härnösand är och ska vara en ledande miljökommun. Efter en svacka vid förra mätningen är nu Härnösand åter i topp. Härnösand klättrar från plats 76 till 45 när tidningen Aktuell Hållbarhet nyligen presenterade sin granskning av kommunernas miljöarbete. Härnösands kommun hamnade på plats fem ibland kommunerna i Norrland och på plats åtta bland de åttiotal kommuner som räknas som mindre städer.
Här listar Härnösands hållbarhetsstrateg Daniel Johannsson några av Härnösands viktigaste satsningar på miljö och hållbarhet.

Laddplatser för eldrivna bilar
Härnösand har byggt ut infrastrukturen för eldrivna bilar tillsammans med andra aktörer i Härnösand.
— I dag har vi en laddplats per fem laddbara bilar vilket är mycket högre än riksgenomsnittet som ligger på en laddplats per 14 laddbara bilar, och högre än de målsättningar som finns på nationell och europeisk nivå. Och Härnösand ska fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för laddbara bilar i Härnösand, för både lätta och tunga fordon, säger Daniel Johannsson.

HEMAB en regional biogasaktör
Härnösand satsade tidigt på biogas i Härnösand i ett lokalt småskaligt slutet kretslopp. Och biogasen används sedan lokalt. Det insamlade matavfallet omvandlas i Äland och uppgraderas för att bli fordonsgas. HEMAB tar idag emot matavfall från Sundsvall och Örnsköldsvik och håller just nu på att göra anläggningen ute i Äland större, för att kunna ta emot ännu mer. Kommunens bilar liksom de kommunala bolagens fordon är på god väg att bli fossiloberoende.

Fossilfri kollektivtrafik
Härnösand satsar också på fossilfri kollektivtrafik. Härnösand var en av de första kommunerna i Sverige med helt elektriska bussar i vanlig stadstrafik. År 2015 blev Härnösand först i Sverige att köra helt fossilfritt.
Det bränsle som bussarna använder i dag kallas HVO, hydrerad vegetabilisk olja, ett slags syntetdiesel. Bränslet tillverkas av vegetabiliska oljor och djurfetter, bland annat slakteriavfall. Det är ett hundra procent förnybart drivmedel med låg klimatpåverkan.
Den 1 juni 2018 infördes Härnösandskortet för att åka buss i Härnösands kommun.
— Med det nya kortet kostar det 50 kronor för ett periodkort som gäller 30 dagar. Det blev också avgiftsfri buss för barn och ungdomar 7och19 år. I december 2021 utökades även turerna i stadstrafiken. Nu utreder kommunen hur man ska kunna förbättra kollektivtrafiken i landsbygdstrafiken, säger han.

Kretsloppsparken och energiparken
Härnösands kretsloppspark är inte bara en komplett återvinningscentral. Det är en arena för kretsloppstänk samtidigt som det är en plats för människor att komma in i vardagen igen. Här finns också Härnösand Energipark som är en mötesplats där småskalig utveckling av energi kan byggas, testas och samtidigt få betalt för den energi el och värme som överförs till anslutna kunder i Härnösand. En anläggning som fortsätter att utvecklas.

Sol och vind
Första vindkraftverket i Härnösand installerades redan 1985 som en del i ett projekt initierat av Olle Tegström till stadens 400-årsjubileum. Det första vindkraftverket i Härnösand köptes år 1987. HEMAB flyttade vindkraftverket året efter till Vårdkasbergets topp för att få bättre vindläge.
Härnösand och kommunens bolag använder sol, vind och trädbränslen, bara förnybar el som är lokalt producerad i kommunens verksamheter. Produktionen sker i HEMABs kraftvärmeverk i Murbergsviken och vindkraftverken intill Vårdkasberget. Kommunen tillverkar cirka 55 GWh.
— Det matchar motsvarande förbrukning för hela kommunkoncernen Härnösands kommun med bolag. Hela Härnösand är inte kund eftersom även EON har kunder i Härnösands kommun, säger Daniel Johannsson.
Men han lyfter också fram Härnösands satsningar på solenergi med Absolicons solenergipark norr om Högslätten. Där solvärmen matas in i kommunens fjärrvärme vilket bidrar positivt till fjärrvärmens konkurrenskraft. Anläggningen ska vara fullt klar 2023.

Mer måste till
I undersökningen fokuserades på miljöaspekterna. Men för att bli en hållbar kommun krävs mycket mer.
— Det kan till exempel handla om att ha en hållbar kapitalförvaltning. Utan att gå in på några detaljer så kunde kommunen svara ja på den frågan i tidningens i undersökning, berättar Daniel Johannsson.
Detta beror på att kommunen lyfter fram etiska placeringar.
”Den kommunala koncernen ska i sin kapitalförvaltning sträva efter att vara en ansvarsfull investerare. Detta innebär att placeringar ska bedömas efter såväl etiska som ekonomiska och finansiella aspekter”, skriver kommunen i sin finanspolicy
Men det kan också vara kommuninvånarnas möjlighet till inflytande och att påverka. Och inte bara vuxna.
— Vi arbetar till exempel nu med att säkerställa att barn och unga i Härnösand får ett ökat inflytande. Kommunen måste ta till sig vilka förväntningar barn och unga har på framtidens samhälle och vilka beslut de tycker behöver fattas i miljö- och klimatfrågor, säger han.
Under vårtermin har cirka 200 elever från lågstadiet till gymnasiet i Härnösand fått beskriva sina framtidsvisioner, identifierat de utmaningar som finns på vägen dit och vilka lösningar de ser. Något som nu kommer att förmedlas vidare till FN:s högnivåmöte i Stockholm den andra och tredje juni.
— Och det är så kommunen måste arbeta vidare för att bli ännu bättre på miljö och hållbarhet, säger Daniel Johannsson.

Artikeln publicerades i Yippie 6-7 2022 på sidan 68