Reportage Yippie 4 2020

Mitt jobb: Mikael Nordin – mättekniker

Foto Kenneth Zetterlund

Som mättekniker ser han till att kantstenslinjer hamnar rätt, att vägar byggs i rätt nivå och att vatten- och avloppsledningar får exakt rätt lutning. Kort sagt: Mikael Nordin är mannen som ser till så att sakerna hamnar där de ska.

Mikael Nordin utbildar sig till mättekniker i Kramfors, bor i Härnösand och jobbar för tillfället i Sundsvall. Han har inriktat sig mot arbete med vägar och i maj går han ut skolan. Han har redan klart med jobb. ”Det är en fördel med utbildningen, nästan 100 procent av eleverna har jobb när de går ut.”

BÄSTA MED JOBBET: ”Bra variation, intressant jobb och bra att få växla mellan jobb ute och inne. Dessutom är det trevligt folk man jobbar med.”

SÄMSTA MED JOBBET:
”Är man ute på jobb så behövs man överallt. Det kräver mycket planering, annars blir det ­stressigt. Dessutom är man ju alltid rätt utsatt när man jobbar nära trafiken. Vissa kör som idioter, och det är ett hot mot säkerheten för oss som jobbar.”

Utrustning i jobbet:

Prisma
Reflektor som totalstationens laserstråle studsar mot. Det måste alltså vara fri siktlinje mellan totalstationen och prisman för att mätningen ska fungera.

Handdator
En smidig dator som kan kopplas både till GPS:en och totalstationen. I handdatorn finns massor av information: vägar, vägbrunnar – ja, exakt positioneringsinformation som är av betydelse för det aktuella bygget helt enkelt.

Skyddskläder
Hjälm, varselkläder och skyddsskor är klar på alla vägbyggen. Jobbar man nära trafiken så gäller det att synas tydligt.

GPS
Instrument som är kopplat till olika satellitsystem och mäter position med stor noggrannhet. GPS-funktionen i en genomsnittlig smartphone anger positionen med kanske fem meters felmarginal. GPS:en som använd vid exempelvis vägbyggen mäter ner på centimeternivå och i bästa fall med ännu mindre felmarginal. Ett högprecisionsinstrument som nytt kostar 250 000–300 000 kronor, men som är enkelt att använda.

Totalstation
Ett instrument som med laser mäter avstånd och vinklar med oerhört stor precision, ner på millimeternivå. Utifrån redan inmätta referenspunkter så kan man också mäta position väldigt exakt. En bra totalstation kostar från 400 000 kronor och uppåt.

Mikael Nordin

ÅLDER 21 år.
FAMILJ Flickvän, snart sambo.
BOR Härnön.
GÖR Mättekniker.

Artikeln publicerades i Yippie 4 2020 på sidan 54