Reportage Yippie 5 2023

Virvelvind = Digitalt entreprenörskap på landsbygden

Småskaligt mathantverk – via en app

Text Olof Wigren Foto Frida Sjögren

Fler bilder:

Vad får du om du mixar småskaligt mathantverk, hållbara lösningar, hög tillgänglighet och en försäljningsmodell via en hemsida och en app? Jo, Virvelvind. En ny, digital handelsplats för närproducerade varor.
– Den startar på en lokal marknad inom kort, säger William Ryr i Stigsjö, men på sikt kan det tas vidare ut i landet.

Det är William som är vd, delägare och ansiktet utåt för det nya bolaget, som grundats av Donny Byström, Henrik Näsmark och Johan Stenberg. Dessa tre grundare står för en rejäl dos av entreprenörskap och erfarenhet av både app– och webbutveckling. Johan har varit med om lanseringarna av både Agtira, Xavitech och Hernö Gin.
– Vi är ett bra team, säger William som bor med sin familj på Ultrå kvarn där de strävar efter att bli så självhushållande som möjligt.

De odlar grönsaker, jagar för att få kött och William ägnar sig ständigt åt kunskapsbyggande inom självhushållning.
– Jag har ett gediget intresse för detta och att korsa det med småskalighet och hantverkstraditioner för att åstadkomma någonting som är hållbart och skonsamt för miljön.
För att ur en affärsmässig synvinkel skapa möjligheter till lönsamhet för likasinnade, är samverkan och hög tillgänglighet för de potentiella kunderna nyckelfrågor.
– Virvelvind har förutsättningar att lösa det på ett smart och enkelt sätt.

Det finns redan idag så kallade REKO–ringar på många platser i Sverige, även i Härnösand. Närodlade råvaror som säljs via grupper på sociala medier.
– Den trenden växer hela tiden, tack vare ökat medvetande hos människor om att vi måste leva mer i balans med naturen. Men också för att det är viktigt för oss att öka vår självförsörjningsgrad för att inte vara så sårbara vid krissituationer.
– Både covidpandemin, kriget i Ukraina och hur det har påverkat oss – och risken för vad som sker om kriget sprider sig närmare eller till oss – har fått fler att få upp ögonen på oinvigda, säger William.

Han beskriver bilden av ett samhälle där de flesta förutsätter att allt ska fungera hela tiden; att allt ska vara tillgängligt och billigt.
– Den synen kan vi inte fortsätta att ha, för den rimmar illa med den värld vi lever i och de hot som finns.
Det Virvelvind vill uppnå är att understödja REKO–ringarna samt komplettera dem och öppna upp för fler att sälja det som är närproducerat.
– De som redan är i gång ska kunna bygga ut sina verksamheter och fler ska kunna förverkliga sina planer. Vi tillhandahåller och utvecklar marknadsplatsen för dem och gör det enkelt för konsumenterna att handla på Virvelvind, säger han.
Andra fördelar är hög produktkvalitet, korta varutransporter och lägre miljöpåverkan.
– Det kommer också att stärka landsbygden och våra bönder och hur viktigt är inte det?

Innan sommaren kommer Virvelvind att lansera både sin hemsida och app, där alla anslutna producenter kan marknadsföra och sälja sina varor.
Till en början kommer det att vara gratis att vara med.
– Vi har valt den instegsmodellen det första året och under tiden utvärdera och komma till ett beslut om hur det ska fungera i framtiden, för att alla parter ska gynnas och att även vi som bolag ska kunna få intäkter. Det kommer däremot alltid vara kostnadsfritt för konsumenterna.

William startade 2017 Ultrå Byggnadsvård som främst sysslar med traditionellt hantverk i äldre byggnationer.
– Det kommer alltid att ligga mig varmt om hjärtat men nu behöver jag lägga tiden här. Virvelvind har tagit in medel för att kunna komma i gång ordentligt, bygga en anpassad produkt och jobba upp en stor kundkrets.
– Vi ser långsiktigt på det här. All kompetens som krävs förfogar vi över i bolaget, nu ska vi sjösätta det på marknaden och bygga på med mer kapital för att kunna ta nästa steg och nästa steg. Målet är att få in många ägare, inte minst bland producenter.

William Ryr och hans kollegor är övertygade om att Virvelvind kommer att lyckas etablera sig och inte bara i Härnösand och Höga Kusten utan i hela Sverige.
– Vi tror att detta är perfekt för en börsnotering eftersom det handlar om något som berör alla. Vi jobbar på att få både producenter och konsumenter som delägare och vara med på resan.

WILLIAM RYR

ÅLDER 30
BOR Ultrå, Stigsjö
FAMILJ Frun Carolin, sonen Harry och lite djur
YRKE Vd för Virvelvind AB
FRITIDSINTRESSEN Hantverk, jakt, självhushållning
DET BÄSTA MED HÄRNÖSAND Närheten till naturen och dess variation mellan kust- och skogslandskap

Artikeln publicerades i Yippie 5 2023 på sidan 54