Reportage Yippie 12 2022

Ukraina

Text Lennart Lundberg Foto Frida Sjögren

Fler bilder:

ska lyfta företagen i Härnösand

Nu ska flyktingar från Ukraina bli en tillgång för företagen i Härnösand. I ett nytt projekt matchas flyktingarna med företagen i kommunen. De kommer att bo betydligt fler flyktingar i Härnösand än vad kommunen fått sig tilldelat.

Det finns ett stort behov av kompetent personal bland företag i Härnösand och bland de ukrainska flyktingarna finns mycket kompetens och erfarenhet, säger Per Lundgren som tillsammans med Fredrik Lundvall driver projektet.

Härnösand kommer att vara hem för många flyktingar från Ukraina. Detta utöver den kvot som Härnösand fått tilldelat. Enligt Migrationsverkets Karl Lindberg handlar det om flyktingar som inte velat flytta till de kommuner där de placerats.
I slutändan har då Migrationsverket ansvar. Det betyder att Härnösand kommer att ta emot betydligt fler flyktingar än vad kommunen fått tilldelat sig.

– Vi har för dessa flyktingar hyrt sammalagt 178 lägenheter i Härnösand, säger Karl Lindberg, som inte kan sägas exakt hur många ukrainska flyktingar som ska bo i dessa lägenheter.

– En stor del av de som nu får arbete i projektet talar ukrainska, berättar Fredrik Lundvall.
Nu kommer projektet, som drivs under namnet Kompetensbanken i Härnösand, att genomföra informationsmöten om arbetsmarknaden i Härnösand riktade till de ukrainska flyktingarna varav flertalet är kvinnor även om det även finns ett antal män i gruppen.
– Vi vet redan nu att det finns en stor kompetens och många kommer att kunna få arbete i Härnösand och Höga kusten, säger Per Lundgren.

Några företag har redan börjat anställa ukrainska flyktingar och fler kommer det att bli när projektet blir mer känt bland företagarna.
– Vi söker upp företagarna, kartlägger deras arbetskraftsbehov och informerar om den kompetens som finns, säger Fredrik Lundvall.

Utan projektet är det svårt att få stöd med matchning eftersom vare sig Arbetsförmedlingen eller de jobbsökar-/coachföretag som förmedlingen arbetar med har verksamhet riktad till de ukrainska flyktingarna.
Jobbsökar-/coachföretagen får normalt ersättning från Arbetsförmedlingen för de arbetstillfällen de skapar. Det gäller dock inte de ukrainska flyktingar som kommit till Sverige enligt EU:s massflyktsdirektiv. Däremot kan de företag som anställer ukrainare få ekonomiskt stöd relaterat till anställningen.

Men i Härnösand kommer projektets medarbetare att vara just den resurs som kan matcha flyktingarna med de behov/arbeten som finns.
– Här har vi möjlighet att göra en stor nytta både för flyktingarna och för företagen, säger Per Lundgren
Pengarna till projektet har beviljats av pengar från Europeiska socialfonden (ESF). Pengar som är avsatta för att ukrainska flyktingar för att dessa personer ska komma i arbete och bli socialt delaktiga.

EU konstaterar att antalet nyanmälda lediga jobb i Sverige ligger på en mycket hög nivå. EU vet att det finns också stora kompetensförsörjningsbehov med anledning av företagsetableringar bland annat i norra Sverige.
EU konstaterar också att de personer som kommer till Sverige och som omfattas av massflyktsdirektivet bedöms generellt sett ha en relativt hög utbildningsnivå.
Han påpekar att skillnaden mellan att leva på 71 kronor om dagen i bidrag och att ha ett arbete är mycket stor. Och alla vill gärna komma i arbete så fort som möjligt.
– Kommunen har gjort en bra insats för att de som är föräldrar ska kunna arbeta genom att ordna platser i skolan och även förskoleplatser till de som har yngre barn. Vi har fått ett bra stöd från Härnösands kommun på många sätt, säger Fredrik Lundvall.

I projektet ingår också en hälsosatsning inte minst inriktad på den psykiska hälsan. Solvig Ekblad, psykolog och professor i mångkulturell sjukvårdsforskning kommer att leda arbetet med en Hälsoskola – digital hälsorådgivning till de flyktingar som deltar i projektet.
– Många har maken och andra släktingar kvar i Ukraina vilket är en press som påverkar dem psykiskt. Därför är hälsan en mycket viktig del av projektet, säger Per Lundgren.
Fredrik och Per understryker att de, förutom med företagen i Härnösand, även vill ha ett nära samarbete med civilsamhället och andra organisationer.
– De som vill ha mer information om projektet är välkomna att besöka vår hemsida, ukrainakompetens.se, avslutar Fredrik Lundvall.

 

Per Lundgren och Fredrik Lundvall.

Stort stöd för flyktingarna – 172 har kommit till kommunen

Hittills har cirka 172 flyktingar från Ukraina kommit till Härnösand. Genom erfarenheter från 2015 har Härnösand varit snabb på att organisera flyktingmottagandet i Härnösand tillsammans med många frivilliga från civilsamhället.

Härnösand kommun samordnar kontakterna mellan ideella organisationer samt frivilliga i nätverk. Kommunen hjälper också till med flyktingarnas kontakter med myndigheter som migrationsverket och arbetsförmedlingen och med privata företag.

– Vi var tidigt ute med att organisera mottagningen. Våra erfarenheter från 2015 var att det var viktigt att arbetet med flyktingarna måste vara uthålligt. Därför har vi regelbundna möten i nätverket med de frivilliga och försöker att ge stöd till deras arbete på bästa sätt så de ska orka hålla ut, berättar Sanna Hellberg, samordnare på Härnösands kommun.
Från början hölls nätverksmötena varje vecka men nu är behovet inte lika stort och mötena hålls glesare. Det finns också ett bra nätverk mellan kommunens olika förvaltningar så arbetet blir så effektivt som möjligt.
En stor del av de som kommit till Härnösand är flyktingar med grava hörselnedsättningar. Här har döva härnösandsbor engagerat sig för att underlätta kontakterna. Även om det svenska teckenspråket skiljer sig från det ukrainska och ryska så har man ändå kunnat kommunicera.

Hittills har många flyktingar bosatt sig på Migrationsverkets anläggning Soludden vid södra sundet, men några bor i privata bostäder. Arbetet med att erbjuda bostäder tar kommunen över från migrationsverket från och med första juli.
Den övervägande delen av flyktingar är kvinnor som flytt ensamma med sina barn. Därför var det mycket viktigt att erbjuda skola och förskola för barnen. Något som är nödvändigt för att kvinnorna ska kunna få möjlighet till att komma i arbete.
En del har redan fått arbete. Dels i kommunens verksamheter. En kvinna arbetar med till exempel med kommunens odlingsprojekt på Murberget. Hon arbetade med odling i Ukraina och kan nu tillföra kunskaper till kommunens projekt.
Men några har också lyckats för arbete inom till exempel restaurang, städ och i skogsarbete.
– En utmaning är att kvinnorna är ensamma med barnen och har därför svårt att arbete kvällar och helger när skola och förskola håller stängt, säger Sanna Hellberg.

Flera organisationer, kyrkor och studieförbund ordnar svenskundervisning och andra aktiviteter för flyktingarna.
– Vi har lärt oss mycket sedan 2015 och arbetet med mottagandet inte minst från de frivilliga eldsjälarnas sida fungerar mycket bra. Och särskilt vill jag framhålla arbetet med de som engagerat sig i de döva flyktingarna. De gör ett fantastiskt arbete, säger Sanna Hellberg.

 

Maria Jonsson.

”Jag gör det jag vill att andra skulle göra för mig.”

Så resonerade Maria Jonsson när hon började engagera sig i de ukrainska flyktingarna som kommit till Härnösand.

Orsaken till att Maria Jonsson valde att engagera mig för flyktingarna är dels att hon såg att behovet av hjälp från allmänheten var stort, dels att hon gör det jag vill att andra skulle göra för mig.
– Om jag och mina barn befann oss i en liknande situation så skulle jag önska att vi fick hjälp med att tillgodose våra behov för att kunna leva ett drägligt liv.
Hon har inte varit särskilt engagerad i själva mottagandet av flyktingarna i sig.
– Utan jag har jobbat mer i bakgrunden med att samla in grejer och dels lämna in på Köpmangatan 10, dels lämna det direkt till flyktingar som frågat efter specifika saker. Jag har väl försökt att ge bilden av att Härnösandsborna är vänliga och generösa och att Härnösand är en bra stad att bo i och att man får hjälp om man behöver.
Hon vill nu att Härnösandsborna ska fortsätta att skänka grejer. Härnösands kommun har på sin hemsida information om flyktingmottagandet och vad de som kommer till Köpmangatan efterfrågar.
– Jag skulle uppmana Härnösandsborna att kika där eller om man har Facebook gå med i Hjälpgruppen Härnösand där man kan engagera sig för flyktingarna bland annat.
Hon skulle vilja att fler engagerar sig.
– Jag skulle säga att man kan ta fasta på att ingen kan göra allt men alla kan göra något, så även om man bara engagerar sig det minsta så betyder det mycket i det långa loppet.

 

Anna Sofia Såthe.

”Jag har hjälp till att organisera stöd till döva flyktingar.”

Många Härnösandsbor är engagerade i mottagningen av Ukraina. En av dessa är Anna Sofia Såthe. För henne var det en slump som fick henne att engagera sig. Det hade kommit fyra döva familjer/hushåll hit från Ukraina.

– De döva flyktingarna hade fått veta att det fanns en döv som jobbade på Härnösands kommun på Sambiblioteket, dvs jag. De sökte kontakt med mig på grund av att de inte hade fått den hjälp och stöd som de behövde av olika orsaker, bland annat att de inte hade fått teckenspråkstolk. De hade därför missat mycket information, berättar Anna Sofia Såthe.
Eftersom hon själv också är döv så vet hon hur det är att missa information på grund av tolkbrist eller andra orsaker.
– Det var en av anledningarna till att jag engagerade mig i dem. Sedan handlar det också om att vara en medmänniska.
Från början hjälpte hon till med att beställa teckenspråkstolk och en relätolk, antingen ukrainsk teckenspråkstolk eller tolk som kan översätta till internationella tecken. Alla länder har olika teckenspråk så de kunde inte förstå svensk teckenspråkstolk.
– Fler döva här i stan blev engagerade i de döva flyktingarna så jag har hjälpt till att organisera stöd till dem, till exempel mat och kläder.
Anna Sofia Såthe anser att det är viktigt att olika samhällsinstanser förstår att det är lätt hänt att döva flyktingar går under radarn, dvs på grund av kommunikationsbrist missar de viktiga information som de behöver för en god integration i samhället.
– Listan kan göras lång. Men vi är på gång med det nu. Jag har haft kontakt med Sanna Hellberg på Härnösands kommun om döva flyktingars situation och vi möttes av stor förståelse. Snart ska vi ha en informationsträff med kommunens verksamhetsansvarig för flyktingar Sanna Hellberg och döva flyktingar.

FAKTA

• Migrationsverket hyr 80 lägenheter av Härnösandshus, Härnö fastigheter och NSI. Migrationsverket hyr även 98 lägenheter av Caspien.

• Kommunen har tagit över hyreskontrakten för 23 lägenheter från Migrationsverket. De betyder att de skyddsbehövande från Ukraina som bodde i dessa lägenheter inte behövde flytta när de blev anvisade till Härnösands kommun.

• Härnösands kommun har tagit emot 75 skyddsbehövande, vilket är hela fördelningstalet.

Källa Migrationsverket

Artikeln publicerades i Yippie 12 2022 på sidan 38