Sport & fritid Yippie 13 2022

Allt har ett slut

År 2022 håller äntligen på att ta slut.
Ett år som präglats av ett vansinnigt krig i Östeuropa som förutom ett stort mänskligt lidande även medfört en skenande inflation och prisökningar av sällan skådat slag.
Men det kanske skänker en viss tröst ändå.
Att ALLT har ett slut.
Ja, även helt obetydliga parenteser i världshistorien… som till exempel undertecknads journalistiska aktivitet.

Efter närmare 28 år som sportjournalist i dagspressen (först 12 år på Nya Norrland och därefter 16 år på Tidningen Ångermanland) – och nu drygt sex år som sportredaktör för Yippie Härnösand – är det färdigskrivet i och med detta nummer.

En sak är dock säker.
Det behövs ett lokalt skyltfönster.
• För de lite udda sporterna eller idrotterna där ålder inte spelar någon roll.
• För att spegla de allra yngstas lustfyllda möten med idrotten som fritidsaktivitet.
• För de talanger som fostras i närområdet och som kommer att nå både nationell och internationell framgång vad det lider.

Min förhoppning är att jag haft en mix av ovanstående sedan Nr 10/2016 fram till mitt sista 13/2022.

Tack för mig.
Nu ser vi fram emot ett glädjefyllt 2023!

Artikeln publicerades i Yippie 13 2022 på sidan 43