Sport & fritid

Ett havsalpint förslag

Text Karin Pettersson Skarby Foto Anders Eliasson

Familjen Granbacka bor på Nickebostrand, rätt nedanför Vårdkasen. De byggde hus där 2011, ett havsalpint boende som har inspirerat till visioner för friluftsområdet och Härnösands ända alpinbacke på Vårdkasen. Adam Granbacka har skickat in ett e-förslag, som tidigare kallades för medborgarförslag, till Härnösands kommun om att förlänga slalombacken ända ner till Södersundsvägen, som er vägen nedanför nya kyrkogården ut mot Nickebo.

Vad tycker du om dagens Vårdkasen? 

–       Backarna är för korta. När jag var yngre åkte jag slalom i Viksjö, som inte längre finns. Den backen var dubbelt längre än det vi har nu i Vårdkasen.

Hur tror du det kan bli bättre? 

–       Det finns gott om plats för att bygga ut en längre backe ända ner till Södersundsvägen med en bred bro över Solumsvägen. Gärna tvåsitsig stol–, soffalift från Södersundsvägen fram till toppen. Längre backe leder till att locka flera turister och slalomåkare. Eventuellt ett litet hotellbygge med restaurang i? Som skapar fler jobbmöjligheter. Från E4an från Sundsvall ser man ett jättefint fjäll och en längre backe. Det kommer att se ännu bättre och mer lockande ut.

Varför engagerar du dig speciellt i Vårdkasen?

–       Mina tjejer älskar att åker slalom och de åker rätt så ofta! De vill åka längre ner och sa att det finns plats att bygga en längre backe.

Har du några flera förslag?

– Ja, banor för mountainbike (MBT) som kan användas på sommaren!

Flera E-förslag som kan vara något för framtidens Vårdkasen?

  • En asfalterad rullskidbana med skidskyttevall med 20 banor på en plats i Härnösands närhet.
  • En downhillpark på Vårdkasen. En mindre ombyggnation av stora liften och sen göra några nedfarter. Exempelvis 1 cykelled i backen och 2-3 stycken cykelleder i skogen, nedfarterna kan även finnas tillgängliga vintertid för skicross med svängiga stigar, enklare kullar och hopp, några träramper osv.

 

Adam Granbacka

Ålder 47 år

Bor Nickebostrand

Familj Fru Annette och töserna Adeline och Avril

Gör Assistens på Kristinaskolan

E-förslag

E-förslag är ett enkelt sätt för alla Härnösandsbor att lämna förslag till kommunens förtroendevalda politiker. Förslag lämnas på hemsidan till Härnösands kommun och det finns sedan tillgängligt för andra att rösta på under 60 dagar. Om 25 personer röstar på ditt förslag, går det vidare till politisk behandling.