Härnösand Yippie 11 2020

Alla helgons dag 2020

Foto Anders Eliasson

Alla helgons dag har varit en del av det svenska kyrkoåret sedan medeltiden. Den infaller sedan 1953 på lördagen mellan 31 oktober och 6 november. Alla själars dag firas dagen efter alla helgons dag. Alla helgons dag är inte detsamma som halloween, som är en förvrängning av ”all hallows´ eve” – som betyder alla helgons afton. Nutida firande av halloween har sitt ursprung i ett keltiskt firande av de döda i förkristen tid. Halloween infaller alltid den 31 oktober. I år sammanföll alla helgons dag och halloween.
Det svenska allhelgonafirandet består traditionellt av att hedra sina döda släktingar eller vänners minne genom att besöka och tända ett ljus på deras grav.
På den nya kyrkogården i Härnösand tänder Lina Karlsson (9 år) på Alla helgons dag ett ljus i minneslunden i det sydöstra hörnet av kyrkogården, där Bruno Viklunds konstverk ”I evigheten” står. Den blev invigd 1983.
Cirkeln som innesluter konstverket symboliserar evigheten. Dominerande på konstverket är porten till evigheten med två gestalter, Gud som leder människobarnet in till glädjen och friden.
Runt porten finns en dikt av Per Lagerqvist:
O, soluppgång i evigheten
O, morgon över Stjärne hav
O, dag varom I intet veten
Som tron blott på en jordisk grav


Övriga symbolers betydelse:

  • Månen i nedan – förgängelse och död
  • Korset i solen – befrielse och hopp
  • Stjärnan – hoppets stjärna
  • Olivkvistarna – frid och fred
Fakta
  • Nya kyrkogården anlades 1914-15 och byggdes ut 2007
  • Det finns en minneslund anlagd 1976 och en askgravlund, anlagd 2007
  • I dagsläget finns 5800 st. gravplatser varav 3261 st. är upplåtna
  • Fördelningen är: urngravar 13%, askgravlund 9%, kistgravar 78%
  • Kyrkogårdens totala yta är för närvarande 10,7 ha.
Artikeln publicerades i Yippie 11 2020 på sidan 8