Härnösand Yippie 10 2015

Först naturgas sen biogas av dina matrester i ny tankstation

 Lördag 7 november invigs Härnösands nya tankstation för fordonsgas intill Highway Hotel. Till att börja med blir det naturgas i tanken, men så småningom ska det gå att tanka biogas från Härnösands eget matavfall. Men först måste den nya biogasanläggningen på Älands återvinningsanläggning bli klar. Där ska det insamlade matavfallet tillsammans med avloppsslam rötas och förädlas till biogas. Biogasanläggningen ska vara klar i slutet av 2016.

Artikeln publicerades i Yippie 10 2015 på sidan 14