Härnösand Yippie 10 2016

Ny rapport ger ideér för centrum

 Ett mer tydligt och koncentrerat centrum. Det är en av de viktigaste slutsatserna som konsultföretaget WSP drar i en rapport om Härnösands stadskärna.

ny_rapport_handel_2016
För att få ett mer attraktivt centrum handlar det inte bara om att fylla tomma lokaler. De skulle visserligen räcka, sett till antalet kvadratmeter, men skulle inte ge de starka målpunkter och stråk som enligt rapporten krävs. I stället behöver det både byggas om, byggas nytt och butiker behöver också byta lokaler med varandra eller flytta. Eller som det uttrycks i rapporten ”Bestäm vad centrum ska vara, men också vad det inte ska vara”.
Några andra förslag är att tillåta temporära verksamheter, göra något roligt av de tomma lokaler som finns och att över huvud taget satsa på det mysiga och småskaliga för att göra skillnaden mot Birsta och Ankaret tydligare.
Apropå Ankaret föreslår rapporten att utveckla Kronholmen till ett mer stadslikt område för att på så sätt minska det mentala avståndet till centrum och länka samman stadskärnan med Ankaret.
Rapporten konstaterar att viss handel går bra. Till exempel har café och restaurang ökat med 39 procent under perioden 2009-2015. Nästan lika bra går det för hem- och fritidsvaruhandeln som har ökat med 34 procent under samma period. Jobbigare är det för beklädnadshandeln som har minskat med 20 procent.
Analysen är beställd gemensamt av Härnösands kommun, Handelsplats Härnösand, Fastighetsägarna och Härnösands Handelsförening. Parterna går nu vidare för att få fram pengar till ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån rapporten.

Artikeln publicerades i Yippie 10 2016 på sidan 15