Härnösand Yippie 4 2016

Kolonier på tillväxt

I år blir första riktiga säsongen för dem som har odlingslotter på de nya koloniområdena Ringblomman på Murberget och Kapellsberg på Brännan. Redan i höstas började lottägarna flytta in och några har redan hunnit få upp fina staket, små redskapsskjul, pallkragar och annat. Andra plättar ligger än så länge orörda.
– Det är jätteroligt att så många har kommit igång redan. Och att folk gör så olika, säger Linda Stiernberg, projektledare på Härnösands kommun.
De övergripande arbetena är i princip klara, i alla fall på Ringblomman. Den fina grinden (se bilden) som ser lite ensam ut för tillfället kommer så småningom att ramas in av häckar. På Kapellsberg återstår lite arbete under våren. Några skuggande träd ska fällas, dränerande diken ska anläggas liksom en bättre plats för trädgårdsavfall.
Det har varit stor efterfrågan på odlingslotterna och i dagsläget finns bara några enstaka lotter lediga. Kommunen planerar också för ett kolonistugeområde med större lotter och möjlighet att bygga en liten stuga.
– Det finns flera förslag på lokalisering, men inget är bestämt ännu. Ett sådant område kräver också att detaljplanen ändras, säger Linda Stiernberg.

Artikeln publicerades i Yippie 4 2016 på sidan 11