Näringsliv Yippie 9 2022

ÄNTLIGEN:

Härnösands hemliga välgörare!

Text Lennart Lundberg Foto Kenneth Zetterlund

Fler bilder:

En förening med anor sedan 1600-talet. En förening som får Härnösand att stråla av ljus.
Härnösands handelsförening är kanske inte så känd. Men det föreningen faktiskt gör för Härnösand är mer känt. För det är handelsföreningen som finansierar så att stan lyser upp under den mörka årstiden. Till exempel genom att finansiera belysningen i träden vid torget i centrum och på Nybron.

Föreningen har under senare år fungerat som en motor för att få Härnösand att blomstra. Man har gett hundratusentals kronor till olika Handelsprojekt och stöttat staden med flaggspel i centrum och vid E4:an. Senast gick man in och räddade nedläggningshotade nostalgidagarna i Härnösand. När handelsföreningen gick in med medel hängde sedan kommunen på.
– Vi har våra regler och kan bara bidra med stöd till sådant som gynnar handeln i Härnösand. Vi kan inte ändra på de regler som styr våra fonder. Men är det projekt som gynnar handeln i staden bidrar vi gärna, säger Ulf Hamrén, ordförande i Handelsföreningen.
Styrelsen arbetar helt ideellt och några arvoden förekommer inte.
– Härnösand har gjort mycket för mig och för mitt företag. Därför engagerar jag mig, tillsammans med övriga styrelseledamöter, med att förvalta uppdraget från Härnösands Handelsförening så att vi på bästa sätt stödjer en positiv utveckling av staden i allmänhet och handeln i synnerhet, säger Ulf Hamrén.

Nu fungerar föreningen främst som en bidragsgivare. Avkastningen från föreningens medel används för att finansiera olika projekt. Men projekten måste vara i linje med föreningens regler. Annars är det ingen idé att söka. Och man samarbetar med bland andra Härnösand Handel och möten.

Föreningen har sett till att det händer något i Härnösand genom att stöttat Stadsfesten och trivselkvällarna på Mellanholmen Föreningen har varit med och finansierat Härnösands handels- och centrumutveckling med betydande belopp och även stöttat stadsfesten på Mellanholmen. För några år sedan tog man över pengar från den nedlagda Bure-stiftelsen som bland användes till belysning i träden runt torget.
Flaggor, juldekorationer, belysning och marschaller är något som föreningen bidragit med och hoppas kunna bidra till mer juldekorationer än förra året än det som sattes upp i vintras.

Föreningen kan också vara beredd att bidra till att ”Silvias stråle” åter kommer på plats. Och här är det möjligt att om ett medlemsmöte ställer sig bakom att använda andra pengar som man övertagit från Burestiftelsen och då skulle kunna bidra med mer än maxbeloppet 30 000 kronor per projekt.
–Finns det andra intressenter är vi beredda att bidra till finansieringen, säger Ulf Hamrén som vill att föreningen ska växa i framtiden.
– Vi hoppas också kunna få in fler och yngre medlemmar i vår organisation bland annat från Härnösand Handel och möten så vi kan fortsätta att bidra till Härnösands utveckling inte minst inom handeln, säger Ulf Hamrén.

Artikeln publicerades i Yippie 9 2022 på sidan 10