Näringsliv Yippie 9 2022

Så blir nya arkivet på Saltvikshöjden

Text Lennart Lundberg

Fler bilder:

Så kommer det att se ut, Norra Europas största arkiv. Riksarkivet och Skatteverket ska snart flytta in i den 33 000 kvadratmeter stora byggnaden på Saltvikshöjden.

Byggnaden som är ritad av Pontus Eriksson på Tengbom arkitekter består av två delar med en arkivdel i betong med totalt 25,8 mil hyllor. Den främre delen är byggd i trä och där blir det lokaler och ytor för personal och besökare.
Riksarkivet kommer att flytta bort all verksamhet från ”gamla vanföret” till det nya arkivet. För Skatteverkets del blir det helt nya arbetstillfällen.
Härnösands tillväxtchef Uno Jonsson är mycket nöjd.
– Det är norra Europas största och modernaste arkiv och betyder inte bara nya jobb utan befäster också Härnösands position som Norrlands arkivhuvudstad, säger Uno Jonsson.
Det blir också, enligt Uno Jonsson, en fantastiskt fin och tillgänglig byggnad.
– Och med tanke på det växande intresset för kulturarv, DNA-teknik och släktforskning har det nya arkivet stor potential att utvecklas till ett stort och viktigt besöksmål i Höga Kusten, säger Uno Jonsson.

Det är det statliga fastighetsbolaget Specialfastigheter som ska bygga och byggnaden får allra högsta hållbarhetsklassen.
Byggnaden blir när den står klar norra Europas största arkiv, men kanske slutar det inte där heller. Redan innan bygget har kommit i gång är arkivdelen förberedd för att byggas ut med nästan lika mycket.
– Det handlar som arkitekt att i det här fallet lösa många tekniska frågor ”under skalet”, som brand, klimat, stomme osv men samtidigt tänka långsiktigt, hållbart och skapa en byggnad värdig sitt samhällsviktiga innehåll, som kan skänka en stolthet till samhället. Det blir en byggnad som kommer synas på håll, och en stor byggnad, så det yttre är viktigt, och där har vi skapat en sammanhållet röd byggnad, med kulörtoner fån Nordingrågranit och röd slamfärg. Sten och betong på arkivdelen) och trä på kontorsdelen, säger Pontus Eriksson.

En stor utmaning med det här projektet är den enorma byggnadsvolymen.
– Att hitta en optimal gestaltning för både den slutna arkivdelen och de publika ytorna. För att öppna upp byggnaden la vi därför de publika delarna i framkant där de vetter ut mot landskapet och välkomnar in besökare. Långsiktigheten och tidlösheten finns i både hållbarhet och gestaltning, säger Pontus Eriksson.

Artikeln publicerades i Yippie 9 2022 på sidan 16