Härnösand Yippie 3 2016

Åre roligast – Härnösand 61:a

61 är platsen för Härnösand i Fastighetsägarnas undersökning om Sveriges roligaste kommun. Undersökningen mäter antalet restauranger, antalet serveringstillstånd och antalet nöjesföretag per 10 000 invånare.

Härnösand hamnar på plats 61 när organisationen Fastighetsägarna rankar Sveriges roligaste kommun. Undersökningen mäter antalet restauranger, antalet serveringstillstånd och antalet nöjesföretag per 10 000 invånare i varje kommun.
Härnösand får då ett indexvärde för restauranger på 0,84, serveringstillstånd 1,07 och nöjesföretag 1,01, vilket ger en sammanlagd poäng på 2,92.
Roligast i Sverige är Åre kommun med totalt 12,56 poäng. I topp finns flera andra turistkommuner med relativt få invånare, samt Stockholm.

Artikeln publicerades i Yippie 3 2016 på sidan 14