Härnösand

Geststaltningsprogrammet för nya hotellet presenterat!

Bild från gestaltningsprogrammet för hotellet på Kanaludden, gestaltningsprogrammet är vägledande och rådgivande för materialval, utformning och volym. . Hela gestaltprogrammet kan du se på kommunens hemsida, tillsammans med samtliga handlingar i förslaget till ny detaljplan. Förslaget finns också utställt i Johannesbergshuset och på Sambiblioteket.

Läs mer och se fler bilder här.

 

Publicerat 2016-05-04 16:17