Härnösand Yippie 11 2020

HALVTID

Foto Pawel Maronski

Valet 2018 blev oerhört jämnt. Så jämnt att det tog flera månader innan det stod klart vem som skulle styra Härnösand under de kommande fyra åren. Nu är det halvtid i kommunpolitiken. Yippie tar pulsen på partierna.

HALVTID: MAJORITETEN

”Vi är ganska överens”

Majoriteten i Härnösand (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet & Kristdemokraterna)

Yippie möter den politiska majoriteten på Härnösands kommuns rådhus från 1700-talet. Under kolonnrotundan står kommunalråd Andreas Sjölander i dörren och tar emot. Vi går upp i fullmäktigesalen där de stora fönstren släpper in eftermiddagsljuset, kristallkronorna blinkar till i solreflektioner och historiens vingslag spökar i krokarna.

Yippie ska försöka att ta pulsen på kommun­politiken halvvägs in i mandatperioden, och majoriteten är samlad: Andreas Sjölander, ­Socialdemokraterna (S), Calle Edgren, Vänsterpartiet (V), Johan Sundqvist, Miljöpartiet de gröna (MP) och Ingemar Wiklander, Kristdemokraterna (KD) .
Yippie undrar hur de här två åren i majoritet i Härnösands kommun har varit, hur samarbetet fungerar, om Kristdemokraterna inhopp i majoriteten har ändrat dynamiken och om de kommer fortsätta samarbetet efter nästa val.
Det är kommunalråden Andreas Sjölander som först tar ordet:
– Min bild är att samarbetet fungerar väldigt väl, vi trivs tillsammans och har gemensamma intressen att utveckla välfärden och fortsätta den positiva utvecklingen för Härnösand. Det var det som gjorde att vi hittade varandra från början. Även om det kanske är en ovanlig lösning så är det bra för Härnösand.
Den ovanliga lösningen kommunalråden refererar till, är att KD i Härnösand valde att samarbeta med S, V och MP, som hade majoritet i Härnösand 2010-2018 men som inte fick egen majoritet efter valet 2018. KD samarbetar på riksnivå med Moderaterna (M), Centerpartiet (C) och Liberalerna (L) i Alliansen.
De andra håller med Andreas.
– För Kristdemokraterna handlade valet om att ta ett ansvar. Det kändes inte som vi kunde göra det i en annan konstellation. Vi fyra har olika ideologier men vi frågade oss vad vi har gemensamt. Utifrån det har vi byggt upp det vi har idag. Det var svårt att se att vi kunde jobba mot gemensamma mål med en splittrad opposition. Vi ville inte sitta på läktaren och vara åskådare. Vi ville vara med och kunna påverka och det tycker jag att vi har fått varit med och gjort – tillsammans med de andra, säger Ingemar.

Johan påpekar att även om partierna har olika ideologier, möts också ideologierna ofta. De har till exempel samma syn på samhällets roll för de svaga.

På riksnivå står väl V och KD längst ifrån varandra?

– På kommunnivå är vi inte så långt ifrån varandra när det gäller vart vi vill någonstans. Vi är ganska överens om vad som ska göras, men det är ”huret”, där kan vi ha våra ordklyverier, säger Calle.
– Det kan också vara positivt att vi har olika tankar och lösningar. Det tycker jag gör att det är mycket starkare än om bara ett parti styr, säger Johan.
Nu har de fyra partierna styrt tillsammans i ungefär två år. De sista nio månaderna har corona dominerat mycket av samhället och politiken. Många ärenden blev inte behandlade i våras men nu har politikerna börjat beta av en del frågor.

De kommande två åren tror majoriteten att välfärden kommer vara den viktigaste frågan; vård, skola, omsorg och kultur, samt fortsatt utveckling av Härnösand.
– God ekonomi är en förutsättning för att kunna upprätthålla välfärden, påminner Ingemar.
I budgeten för 20121 satsar majoriteten på att förbättra kommunens roll som stor arbetsgivare och prioritera vård och omsorg. Det satsas också på landsbygd och att minska arbetslösheten.
Nämn en sak som du utifrån din partitillhörighet är stolt över att ha fått med i budgeten?
V: Att vi jobbar vidare med heltidsprojektet.
KD: Att vi har tryckt på äldreomsorgen.
S: Jobben, jobben, jobben. Att skapa förutsättningar för fler i arbete, bättre arbetsmiljö och att vi ställer krav i upphandlingar.
MP: Att vi fortsätter att satsa på och utveckla kollektivtrafiken.
Kommer ni fortsätta samarbetet till nästa val?
– Vi går till val som enskilda partier men vi har bra förutsättningar för ett samarbete också i framtiden, säger Andreas.

SÅ SVARAR PARTIERNA

Socialdemokraterna

Vad har varit de viktigaste frågorna från valet och till idag?
”Att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen och goda arbetsvillkor för våra medarbetare.”

Vad är det viktigaste ditt parti har fått genom?
”Nollvision mot våld i nära relationer. Delbeslut under corona. Köpet av fastigheten Rådhuset 4. Vi hyr nu av oss själva. Att etablera oss som ett alternativ i kryssningsbranchen. Skapat förutsättningar för fler att ta ansvar för Härnösands utveckling. En översyn av skolorganisationen. Utbyggnad av Hemabs biogasanläggning.”

Vad blir de största utmaningarna fram till kommunalvalet 2022?
”Beslut om flera stora investeringar med klok finansiering. Sänkt arbetslöshet. Ett hotell för arbetstillfällen och utveckling av näringslivet. Utveckling av alla kommundelar.”

Vad blir de största utmaningarna de nästa tio åren?
”Utökad arbetsmarknad etableringar. Miljö- och hållbarhetsfrågor i alla kommundelar.”

Partiets lokala hjärtefråga?
”Fler arbetstillfällen. Heltider. Likvärdig kompensatorisk skola i alla kommundelar.”

 

Miljöpartiet

Vad har varit de viktigaste frågorna från valet och till idag?
”Förutom att pandemin har krävt stort fokus har landsbygden varit viktig för oss.”

Vad är det viktigaste ditt parti har fått genom?
”Solvärme i fjärrvärmenätet och fortsatt satsning på kollektivtrafik.”

Vad blir de största utmaningarna fram till kommunalvalet 2022?
”Att på ett hållbart och långsiktigt sätt möta de behov som finns i alla delar av kommunen.”

Vad blir de största utmaningarna de nästa tio åren?
”Omställningen som krävs för att möta klimatförändring.”

Partiets lokala hjärtefråga?
”Behålla Härnösands status som en ledande kulturkommun för alla.”

 

Vänsterpartiet

Vad har varit de viktigaste frågorna från valet och till idag?
”Vi har bland annat arbetat med att lyfta mäns våld mot kvinnor, fortsatt arbetet för rätt till heltid, gratis busstrafik för barn och unga i åldern 7—19 år och en kollektivtrafik för alla.”

Vad är det viktigaste ditt parti har fått genom?
”Nollvision mot våld i nära relationer.”

Vad blir de största utmaningarna fram till kommunalvalet 2022?
”Införandet av rätten till heltider, arbetslösheten och ökade insatser för elever med särskilda behov.”

Vad blir de största utmaningarna de nästa tio åren?
”Att skapa ett inkluderade samhälle där alla känner att de kan göra skillnad.”

Partiets lokala hjärtefråga?
”6-timmars arbetsdag.”

 

Kristdemokraterna

Vad har varit de viktigaste frågorna från valet och till idag?
”Den största utmaningen är att få folk i arbete. Det är avgörande för kommunens ekonomi och i förlängningen även förmågan att genomföra de åtgärder vi anser nödvändiga för att Härnösand utvecklas och vara en bra plats att växa upp och åldras i.”

Vad är det viktigaste ditt parti har fått genom?
”Hela Härnösands kommun ska växa och utvecklas. Demokrati och solidaritet i en värld som förändras. Kvaliteten i välfärden priorieras. Arbete och utbildning. Miljö och hållbar utveckling.”

Vad blir de största utmaningarna fram till kommunalvalet 2022?
”Det blir kommunens ekonomi långsiktigt med tanke på den pågående pandemin men också företagens möjlighet till utveckling som i sin tur skapar de arbetstillfällen som behövs i kommunen.”

Vad blir de största utmaningarna de nästa tio åren?
”Hållbar utveckling genom Agenda 2030 – Näringslivet spelar en central roll för att vi ska nå en hållbar utveckling med balans mellan olika samhällsmål. Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet hänger alla samman. I Härnösand ligger vi långt fram, men hur ska Europa och övriga världen klara det globala hållbarhetsarbetet genom Agenda 2030?”

Partiets lokala hjärtefråga?
”I högsta grad omsorgen om de äldre.”

 

 

HALVTID: OPPOSITIONEN

”Vi ska vara den som jagar”

Oppositionen i Härnösand (Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet)

Det är fyra partier i kommunfullmäktige i Härnösand som inte sitter i majoriteten, fyra partier som heller inte sitter i en gemensam opposition och som intervjuas i fyra separata möten. De samverkar om de får genom sin egen politik, men det är bara två av partierna som har ett samarbete idag.

De fyra partierna i oppositionen, Moderaterna (som är störst), Centerpartiet (som otraditionellt nog fick oppositionsrådet), Sverigedemokraterna (som ibland samverkar med M) och Liberalerna (som samarbetar med M) intervjuas var för sig för att det inte är naturligt att samla dem som en enhet.
Något av förklaringen kan ligga i att det normalt är det största partiet i opposition som får oppositionsrådet, som väljs i kommunfullmäktige. Majoriteten brukar inte vara med och påverka detta valet men det gör några av dem efter valet 2018 och Centerpartiets Christina Lindberg blir vald till oppositionsråd istället för Moderaternas Anders Gäfvert.
– Det är bara att gilla läget, kommenterar Anders tiden efter valet.
Det har ju varit en speciell mandatperiod som det sista året har varit präglat av covid-19-pandemin. Det har begränsat tiden för att driva politik.
Men någon politik har det ju varit.
M har till exempel drivit frågor om äldreboende och försvaret. C har drivit politik först i de olika nämnderna, som till exempel boende för äldre med särskilda behov och det hittades sex oanvända boendeplatser i Högsjö som nu används. SD har lyft fram fakta om sjöfartsutbildningarna som var nedlagda, och nya rutiner för statusbesiktning vid köp av fastigheter. Liberalerna har drivit saker om vindkraftverk och flera miljöfrågor, som urbana ängsmarker, bihotell och närodlad mat.
Faktum är att alla partier, både de i majoritet och i opposition, är överens om väldigt mycket i kommunfullmäktige. Då är redan grovarbetet gjort i nämnderna där de stora diskussionerna har varit och grundförutsättningarna är lagt.
Alla oppositionspartier tycker det är svårt att nå ut med sina politiska segrar till medborgarna. De är aktiva på sociala medier och skriver själva men alla medborgare är ju inte aktiva där. De tycker att de lokala medierna i huvudsak skriver om vad majoriteten har fått genom men mindre om vägen till beslut. Vem som lyfter fram saker, driver på, frågar, eller är ”a pain in the ass”, som Gäfvert säger, kommer alldeles för sällan fram.
Vad är er roll som oppositionsparti?
– Vi ska väcka frågor och se till att få fram underlag där det är oklarheter, säger Eva.
– Vi ska granska och påverka förslag till beslut, och hitta samverkan, säger Lennart.
– Vi ska vara den som jagar och hänger på och inte låter majoriteten sova, säger Anders.
– Vi ska få ut så mycket som möjligt att vår politik och driva, ifrågasätta och ge alternativ och lösningar till förslag, säger Christina.
Det är mycket som ska behandlas de nästa två åren. Det är många utmaningar, bland annat att andelen äldre i befolkningen ökar och att arbetslösheten är stor. Alla partier pekar på att kommunen behöver utbildningar, en akademi, campus, ett marint teknikcentrum – kärt barn har många namn.
Oppositionspartierna i Härnösand planerar inte att samarbeta inför valet 2022. Men vad händer efter kommande val? Kommer några av partierna samverka?
Här öppnas några dörrar.
– Det är möjligt att vi kommer samordna oss med någon, vi stänger inga dörrar, säger Anders.
– Vi kommer att välja det som ger oss bäst möjlighet att vara med och påverka, driva vår politik, säger Christina.
– Ja, men det beror på vad vi kan få igenom av vår politik, säger Lennart.
– Vi kommer att välja det alternativ som ger mest genomslagskraft för vår politik, säger Eva.

SÅ SVARAR PARTIERNA

Moderaterna

Vad har varit de viktigaste frågorna från valet och till idag?
”Att behålla befintliga utbildningar i Härnösand för att inte fortsätta utarma Härnösand som studieort. Vi moderater har en vision om en utbildningsstege i Härnösand från gymnasiet till högskola och på det sättet även locka hit studerande från andra orter. Att behålla och skapa fler arbetstillfällen genom ett bra företagsklimat är centralt för oss.”

På vilket sätt hade Härnösand varit bättre om ni varit i majoritet?
”Moderaterna värnar valfrihet och hade genomfört lokala reformer vilket resulterat i att Härnösands invånare haft större valfrihet vad gäller skola, vård och omsorg. Våra företagare är viktiga för att skapa jobb och tillväxt och med en moderatstyrd kommun hade företagsklimatet varit bättre vilket hade varit märkbart för kommunens alla företagare.”

Vad blir de största utmaningarna fram till kommunalvalet 2022?
”Den största utmaningen blir att behålla jobben som finns i Härnösand samt att skapa fler arbetstillfällen. Att se till att det är en god kvalitet inom skola, vård och omsorg och att skattemedel används på ett ansvarsfullt sätt till våra kärnverksamheter.”

Vad blir de största utmaningarna de nästa tio åren?
”Att återigen sätta Härnösand på kartan som en utbildningsort och etableringsort för företagande. Att locka hit företag till vår vackra stad genom att se till att vi har kompetent arbetskraft och ett positivt företagsklimat.”

Partiets lokala hjärtefråga?
”Prioritera valfrihet, självbestämmande och hög kvalitet oavsett individens ålder inom våra kärnverksamheter.”

 

Sverigedemokraterna

Vad har varit de viktigaste frågorna från valet och till idag?
”Demokratin i kommunens politiska grupper där inflytande begränsats genom majoritetens tillsättning av oppositionsrådsposten och behandling av initiativärenden. Återstarta sjöfartsutbildning vid gymnasiet och yrkeshögskolan. Återinför special­pedagogiska enheter för elever i ­skolan. Bygga anpassade äldreboenden. Ekonomin.”

På vilket sätt hade Härnösand varit bättre om ni varit i majoritet?
”Ingen invandringsmottagning. Prioritet äldreboende, skolan och den kommunala kärnverksamheten. I vår budget finns utrymme för skattesänkning före köp av högt värderade fastigheter i centrum. Vi hade sökt vägar för etablering av högre utbildningar till Härnösand med universitet. Ökad trygghet med säkerhetskameror. Ekonomin.”

Vad blir de största utmaningarna fram till kommunalvalet 2022?
”Ökande kostnader för socialnämnden och arbetslivsnämnden. Att skapa en grund för arbetstillfällen utanför kommunala projektanställningar och konstruerade arbeten, betalda av skattebetalarna. Att öka tryggheten i samhället, minska våldet, missbruk och kriminalitet. Att uppfylla äldres behov av bostäder, omsorg och vård. Ekonomin.”

Vad blir de största utmaningarna de nästa tio åren?
”Växande drogmissbruk, våld, kriminalitet med rasism där främmande normer flyttas från storstadsområden till landsorten skapar problem. Att bryta den negativa splittrande samhällsutvecklingen, för att återställa ett sammanhållet samhälle med normer, värderingar som byggt Sverige, är viktigaste framtidsfrågan – inte bara ekonomiskt.”

Partiets lokala hjärtefråga?
”Det är svårt att enbart framhålla en fråga framför alla viktiga frågor.
Men ett regionalt Maritimt Teknikutvecklingscentrum med navet och centrum för verksamheten i Härnösand, innebär mycket positiva framtidsmöjligheter.
En förstudie pågår och vi är intresserade, med samma engagemang som för sjöfartsutbildningarna.”

 

Liberalerna

Vad har varit de viktigaste frågorna från valet och till idag?
”Ekonomin för att få till vård, skola och omsorg på ett bra sätt. Och coronan.”

På vilket sätt hade Härnösand varit bättre om ni varit i majoritet?
”Vi hade haft mer fokus på ekonomin, arbetat med en minskning av överbyggnad för att få mer resurser till kärnverksamhet. Vi hade haft nytt äldreboende på gång, fler lärarassistenter på skolorna, lokala utvecklingsinsatser för att satsa mot den höga arbetslösheten bland unga och haft en utveckling av komvux.”

Vad blir de största utmaningarna fram till kommunalvalet 2022?
”Ekonomin, jobben och arbetslösheten som ökar. Få till ett mer demokratiskt styre i kommunen med fler gemensamma överskridande långsiktiga planer över partigränserna. En samsyn om framtiden”

Vad blir de största utmaningarna de nästa tio åren?
”Ekonomin. Demografin. Jobben. Miljön.”

Partiets lokala hjärtefråga?
”Skolan, äldreomsorgen – nytt modernt boende, miljön och inte fler vindkraftverk.”

 

 

Centerpartiet

Vad har varit de viktigaste frågorna från valet och till idag?
”Skapa fler äldreboenden, hushålla med ekonomin, bättre företagsklimat, landsbygdens villkor. Fler människor i arbete, sysselsättning och utbildning. Nya utbildningar, bland annat Sjöfartsutbildning. Arbetet med mäns våld mot kvinnor. Investeringar i gator, broar, kaj, bredband. Hållbar miljö. Hotell på Kanaludden och försvars­etablering.”

På vilket sätt hade Härnösand varit bättre om ni varit i majoritet?
”Gett förutsättningar att invånare kan bo, arbeta och driva företag i hela kommunen. Bättre företagsklimat som gett jobb och mer skattepengar till välfärd. Satsat på fler äldreboenden med olika aktörer. Stärkt kvalitet i hemtjänsten. Mer likvärdig skola i hela kommunen. Miljösatsningar. Skattepengar använts bra och ansvarsfullt.”

Vad blir de största utmaningarna fram till kommunalvalet 2022?
”Kommunens ekonomi påverkas av minskade skatteintäkter till följd av hög arbetslöshet. Fler jobb och utbildningar på olika nivåer som möter arbetsmarknadens behov. Fler äldre ger ökat behov av äldreboenden och hemtjänst. Utveckla och förbättra välfärden. Stora investeringsbehov i broar, gator, kaj etc.”

Vad blir de största utmaningarna de nästa tio åren?
”Förbättra kommunens ekonomi. Göra kommunen attraktivare att bo och leva i. Utveckla näringsliv, utbildning och fler statliga jobb. Att hela kommunen ska leva. Utveckla och förbättra väl­färden. Likvärdig skola i hela kommunen. Fortsatt satsning på kultur, fritid och besöksnäring. Färdigställa Ostkustbanan. Förbättra miljö- och hållbarhetetsarbetet.”

Partiets lokala hjärtefråga?
”Hela kommunen ska utvecklas. Skapa en hållbar kommun som gäller vår miljö, barn och ungdomars uppväxt, omsorgen om de äldre. Förbättra företagens villkor och skapa fler jobb. Stabil ekonomi. Hotellbygget på Kanaludden och Ostkustbanan. Marin försvarsetablering.”

 

 

Fakta/kommunpolitik

 • Vart fjärde år väljer de bosatta i Sveriges 290 kommuner sitt politiska styre. Det sista valet var i 2018.
 • Kommuner har ansvar för bland annat förskola, skola, äldreomsorg, fritids- och kulturverksamhet, miljö- och livsmedelstillsyn, vattenförsörjning, avfallshantering och bygglovsärenden.
 • Det högsta beslutande organet i kommunen är kommunfullmäktige. 43 ledamöter i fullmäktige i Härnösand beslutar om kommunens budget, taxor och avgifter inom kommunens olika verksamheter, kommunalskatt och hur kommunens organisation ska se ut. De väljer också vilka politiker som ska sitta i kommunstyrelse, nämnder och vara kommunalråd.
 • I Härnösand är tre politiker kommunalråd. En ställning delas av två politiker från majoriteten. Det finns även deltidsanställda nämndsordföranden.

Kommunfullmäktige (43 mandat):

 • Socialdemokraterna, 14 mandat
 • Moderaterna, 8 mandat
 • Centerpartiet, 5 mandat
 • Sverigedemokraterna, 5 mandat
 • Vänsterpartiet, 4 mandat
 • Miljöpartiet, 3 mandat
 • Kristdemokraterna, 2 mandat
 • Liberalerna, 2 mandat
 • Kommunfullmäktiges ordförande är Göran Norlander (S).

Kommunstyrelsen har 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare. De förbereder alla ärenden som beslutas av kommunfullmäktige.

 • Andreas Sjölander (S) är kommunstyrelsens ordförande, Carl-Fredrik (Calle) Edgren (V) är 1 vice ordförande och Christina Lindgren (C) är 2:a vice ordförande och oppositionsråd.
 • De kommunala nämndernas uppgift är att genomföra den politik som fullmäktige beslutat om. De fyra största nämnderna är samhällsnämnden, socialnämnden, skolnämnden och arbetslivsnämnden. De andra två är valnämnden och krisledningdnämnden.
 • Arbetslivsnämndens ordförande är Sverker Ågren (KD).
 • Skolnämndens ordförande är Monica Fällström (S).
 • Socialnämndens ordförande är Krister McCarty Fagerström (S)
 • Samhällsnämndens ordförande är Britta Knapp Thyr (MP).
 • De kommunala råden för ungdom, pensionär, tillgänglighet och landsbygd är samarbetsgrupper med representanter från olika intressegrupper och föreningslivet som ska vara en öppen kanal mellan invånare och politiker. Rådet för trygghet och hälsa är ett politiskt råd.

 

Artikeln publicerades i Yippie 11 2020 på sidan 45