Härnösand Yippie 2 2020

Härnösandshus satsar i Hälledal

I januari skickade Härnösandshus ut en enkät för att undersöka intresset för ett trygghetsboende i Hälledal. Responsen var omedelbar och mycket positiv.
Nu är det helt klart att det blir ett trygghetsboende i Hälledal.

Två huskroppar på Hälledalsvägen kommer att göras om och totalt kommer det nya boendet att omfatta 27 lägenheter. I boendet finns förutom lägenheterna gemensamhetsutrymmen för måltider, sociala aktiviteter och rekreation, och en övernattningslägenhet för besökare. Trygghetsboende är ett boende för personer från 65 år och uppåt som är för friska för ett äldreboende, men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem.
I Härnösandshus koncept ingår också en bovärd eller -värdinna som finns på plats vissa tider varje dag och kan hjälpa till att ordna aktiviteter och social samvaro.
– Intresset har varit väldigt stort och det är väldigt spännande att vi nu kan skapa en ny typ av boende i Hälledal, säger Härnösandshus vd Göran Albertsson.
Förutom att samhället får en boendeform som inte tidigare funnits är förhoppningen att satsningen också ska kunna bidra till rotation på bostadsmarknaden i Hälledal och Ramvik, och därmed i förlängningen också utveckling av bygden.
En av huskropparna har redan börjat renoveras och förhoppningen är att det nya boendet ska vara inflyttningsklart under våren eller försommaren.

Artikeln publicerades i Yippie 2 2020 på sidan 12